Danvik 31

Danvikshem

Proaktiv IT-driftleverans och strategikompetens har möjliggjort den digitala förändringsresan

Driftsäker och framtidssäkrad it-leverans

”Vi på Danvikshem känner att det är en styrka att få möjlighet att samarbeta med en helhetsleverantör, som kan erbjuda den IT-kompetens som är viktig för oss.

INVID har kompetensen och förmågan att stötta vår verksamhet i vardagen, samtidigt som vi får hjälp att reda ut frågor i en utmanande IT-miljö. Det kan betyda allt från stöttning vid strategiska vägval till operativa arbetsuppgifter.

Jag känner mig nöjd med hur INVID, som en proaktiv och strategisk IT-partner, har hjälpt oss i vår digitala förändringsresa. Samarbetet har utvecklat Danvikshems IT-miljö i flera steg framåt samtidigt som vi haft roligt ihop.

Vi hittade en driftsäker och framtidssäkrad IT-lösning som är skräddarsydd för vår verksamhet. Idag känner vi mindre oro fördriftsavbrott och brandkårsutryckningar, med en tydligare struktur kan vi lita på systemet och ägna mer tid för vår kärnverksamhet.”

Mats Westberg, Ekonomichef vid Stiftelsen Danviks hospital

Mats Westberg 2

Utmaningar

I början av samarbetet inom IT-driftområdet mellan INVID och Danvikshem var det mest fokus på att få hjälp med sina egna fysiska servrar och hårdvara som hade uppnått sin tekniska livslängd. Det var viktigt att gemensamt utvärdera tekniska lösningar utifrån vad som bäst matchade verksamhetens behov och budget. Det fanns också ett behov av support att sätta ihop hårdvaran på ett driftsäkert och redundant sätt för att optimera nyttan av den nya tekniken.

Danvikshem hade behov av en lyhörd IT-partner som kunde sätta sig in i verksamheten behov. För ett stort äldreboende som bedriver vård och omsorg dygnet runt krävs en förståelse för att IT-miljön behöver hanteras varsamt. Förändringar behöver noggrann analyseras och backup planer ska finnas för att inte verksamheten ska drabbas av driftsavbrott.

I det dagliga arbetet är det viktigt att kunna ge god service till alla medarbetare. Som tekniker på plats finns många utmaningar då variationen av uppgifter och problem kan vara många. På senare tid har utvecklingen mot en mer mobil verksamhet blivit tydlig där många funktioner finns på telefonerna. En utmaning har varit styrning av mobila enheter samt ett tillräckligt utbyggt trådlöst nät för att stödja det nya arbetssättet. En annan stor utmaning har varit att modernisera licensformerna för klienter, mobiler och applikationer till en mer rationell hantering.

Lösningen

INVID fick förmånen att kliva in som ett aktivt bollplank under hela processen, som bidrog till att Danvikshem hittade en driftsäker och framtidssäkrad lösning som var skräddarsydd för deras verksamhet.

I uppdraget blev det tydligt att verksamheten hade komplexa behov. Det gällde att tänka långsiktigt för att trygga och utveckla verksamheten som bedrivs dygnet runt, med höga krav på tillgänglighet. Det var exempelvis ytterst viktigt att uppnå redundans på allt från servermiljö till infrastruktur och samtliga förekommande stödsystem.

Danvikshem har stegvis moderniserat sina system och IT-infrastruktur. I samband med att fastigheten byggts om och renoverats har bland annat nya och säkrare lösningar för fiber och kommunikation installerats. I den fina vårdfastigheten finns numera redundanta fiber som tar olika vägar fram till samtliga korskopplingsskåp.

Ett strategiskt val i processen var att flytta över driften av servrar till INVID som byggde upp en ny serverpark i sin hostingmiljö. Data migrerades, applikationer uppdaterades och befintlig VPN-tunnellösning ersattes med fast fiberuppkoppling till den nya lösningen och en redundant fiber. Både nya brandväggar och nya switchar har installerats i redundanta kluster.

Danvikshem Drift

Andra exempel på handfasta åtgärder blev att strukturera upp kundens kontohanteringsmiljö i Active Directory. Tunna klienter och terminalserver har bytts ut mot högpresterande datorer, och det lokala nätverket har moderniserats med tillhörande redundanssäkerhet, via en fysisk kontroller och drygt 125 access-punkter för trådlöst nät.

Det har vidare genomförts migrering av kundens miljö till Microsoft 365 och SharePoint, som även innefattar en användarvänlig Intranätslösning i Modern Pages. Outlook har kompletterats med högre skydd för oönskade e-post. INVID har även stöttat verksamheten aktivt med implementering av verksamhetssystem inklusive tillhörande licenshantering och IT-support på plats.

För att säkerställa leveransens omfattning och kvalitet genomförs löpande uppföljningsmöten, flera gånger per månad. Men, och det är viktigt att poängtera, en stående punkt på dessa agendor ofta behandlar strategiska inriktningar med långsiktiga framtidsperspektiv för att stödja verksamhetens fortsatta utveckling.

20230921 151104

Effekten

Den aktuella IT-driftlösningen har varit ett positivt steg för Danvikshem. Antalet ”ad hoc-lösningar” har minskat och mer tid används till proaktivitet och struktur, oro och brandkårsutryckningar har på många sätt ersatts med trygghet och en struktur, som bidrar till en framtidssäkring av IT-miljön.

Den proaktiva leveransen har säkerställt leveransen av kraven och behoven av de digitala arbetssätt som ökar med tiden. Vi kan summera det hela som en helhetsleverans och strategikompetens som har hjälpt en nöjd kund i sin digitala förändringsresa, och som dessutom erhållit den ack så viktiga kostnadskontrollen.

Kort om Danvikshem

Danvikshem är ett äldreboende i Nacka på Finnbodaberget mellan Henriksborg, Danvikstrand, Saltsjön, Finnboda och Vilans skola. Hemmet drivs av den allmännyttiga Stiftelsen Danviks hospital.

Anläggningen består av en huvudbyggnad från 1915 samt två nya hus som stod inflyttningsklara hösten 2019. De flesta lägenheterna en unik utformning och varierar i storlek. Man erbjuder gemensamma sällskapsytor och en borggård för utevistelse och aktiviteter.

Till Danvikshem
Danvikshem Logotyp

Önskar du fler referenser inom IT-drift?

Samtliga tjänster inom Trygg IT-drift

Applikatorisk drift

Kontinuerlig övervakning av servrar.

Backup och Disaster Recovery som tjänst

Kom i gång snabbt igen om något oväntat inträffar.

Co-location

För dig som vill placera din IT-hårdvara i ett säkert datacenter med ISO271001-certifiering.

IT-infrastruktur som tjänst

Tryggt, säkert, skalbart och effektivt.

Support 24/7/365

Trevlig, erfaren och kompetent personal med hög lösningsgrad.

Säkerhet som tjänst – EDR (Endpoint Detection and Response)

Ger dig marknadens bäst skydd mot kryptovirus och andra cyberhot.

Övervakning, drift och underhåll av hela din IT-miljö

Ger dig vår samlades kunskap av drift och underhåll där du väljer nivå efter dina behov.

Kontakta oss om du önskar flera referenser från vår sida inom IT-drift!

Johan Andersson

Småland

Johan Andersson

Affärsområdeschef - Trygg och Effektiv IT

+46 (0)36-440 54 60

E-post

Jan Lilljegren (2)

Göteborg

Jan Lilljegren

Plats- och Försäljningschef

+46 (0)70-328 95 98

E-post

Hans Skoglund

Stockholm

Hans Skoglund

VD och verksamhetsutveckling

+46 (0)8-506 003 15

E-post

Fler referenser

Smarta processer|

BIM Kemi - Dokumenthantering

Smarta processer|

BUBS Godis - Beslutsstöd

Smarta processer|

Corroventa Avfuktning - Gemensamt affärssystem

Smarta processer|

Elektro Elco - Affärssystem med adressvalidering

Smarta processer|

Forserum Safety Glass - Produktionsuppföljning

Smarta processer|

Laserkraft - Smart Industri 365

Smarta processer|

Happy Homes - HappIT

Smarta processer|

Scandbio - Automatisera och effektivisera dina processer!

Smarta processer|

Hallins - 100-åringen som blev digital!

Bekymmersfri IT|

AJ Produkter - Effektiviserad klienthantering och höjd IT-säkerhet

Smarta processer|

Hillerstorps Schakt - Smart lösning för service, underhåll och internkommunikation

Vill du veta mer om vad vi gör och vad som är på gång?

Skriv upp dig här, så får du ta del av nyheter, tips och trix och inbjudningar.