Inuti Butik

Happy Homes

Vi kortar ner installationstiden, och minskar kostnaderna, med upp till 50%

Paketeringen av Pyramid affärssystem med en central driftlösning gör att vi kortar ner installationstiden och minskar kostnaderna med upp till 50%

”Med vår paketerade HappIT-plattform via INVID, kan vi snabbt och kostnadseffektivt starta upp nya butiker. Butikens personal får också gå färdiga kurser med inriktning på sina respektive arbetsområden.

Tack vare detta så kortar vi ner installationstiden, och minskar kostnaderna, med upp till 50% jämfört med om varje butik skulle göra motsvarande själv.”

Christian Östring, IT-ansvarig på Happy Homes Sverige AB

Christian

Problemet

Med 80 butiker över hela landet hade Happy Homes-kedjan ett betydande antal varierande affärs- och kassasystem, med sina egna lösningar i kombination med branschspecifika funktioner. Detta innebar att det fanns en djungel av olika system som inte pratade med varandra, som kunde orsaka stor irritation och onödigt arbete med tillhörande kostnader.

Målsättningen var att i stället finna ett heltäckande system som kunde tillgodose behoven för samtliga butiker. Och, en leverantör som kunde erbjuda rikstäckande tjänster, med målet att uppnå så kostnadseffektiva kassasystem som möjligt för samtliga butiker inom kedjan.

Driftstillgängligheten var en avgörande för faktor Happy Homes, såväl tekniskt som affärsmässigt. Inte minst med tanke på att kassasystemet måste vara tillgängliga till 100 % under butikernas öppettider. Med andra ord kontinuerlig tillgänglighet för att säkerställa att butiksverksamheten aldrig avstannar.

Entre Linko╠Êping

Lösningen

Happy Homes moderbolag identifierade INVID som den mest robusta leverantören, som kund uppfylla samtliga dessa krav på ett proaktivt sätt. Man kände bland annat att det var av yttersta vikt att ha en leverantör som löpande håller kunden uppdaterad om alla nyheter som kommer, så att man alltid jobbar så effektivt som möjligt i sina system.

I samarbete med Happy Homes utvecklade INVID en skräddarsydd lösning för kedjan som innebär att INVID levererar såväl licenser som löpande anpassningar av Pyramid Business Studio i kombination med IT-drift av det aktuella affärssystemet.

Pyramid är ett komplett affärssystem med ekonomi, logistik, tillverkning, CRM, projekthantering, kassasystem för retail, e-handel och olika mobila lösningar som är anpassat för att passa flera branschers behov.

Happy Homes - HappIT

Den skräddarsydda lösningen för Happy Home-kedjans butiker innefattar drift av affärssystemet via INVID:s centrala IT-driftmiljö. Inklusive övervakning, underhåll samt slutanvändarsupport.

I erbjudandet ingår även kommunikationstjänster mellan Happy Homes-butikernas nätverk och INVID:s centrala driftmiljö. Tjänsten innefattar dessutom ett totalansvar för butikerna kassadatorer (inkl. handscanners, kvittoskrivare och kortterminaler), nätverk och Backoffice-PC.

Implementationen genomförs med fördel i två steg. Först en teknisk flytt till INVID:s driftmiljö. Därefter migrering av kassasystemet inklusive branschspecifika funktioner.

I samarbete med INVID:s erfarna konsulter har Happy Homes moderbolag utvecklat olika utbildningspaket för de olika roller som förekommer i kedjans butiker. Utbildningen har genomförts av INVID:s konsulter, men har även använts internt.

Effekten

Utöver kostnadsbesparingarna som ett enhetligt system medför och möjligheten att gemensamt utveckla funktioner, önskade Happy Homes integrera butikernas kassasystem med IT-miljön i sina butiker

Allt detta införlivades via den paketerad lösningen ”HappIT-plattform” som levereras av INVID till en fast månadskostnad.

Happy Homes Sveriges IT-ansvarige, Christian Östring, talar sig varm för lösningen och säger, att de tack vare detta, kan starta upp nya butiker snabbt och kostnadseffektivt. Att butikernas personal får genomföra färdiga kurser med inriktning på sina respektive arbetsområden skapar delaktighet och korta uppstartstider.

Summa summarum så kortar Happy Homes ner installationstiden, och minskar kostnaderna, med upp till 50% jämfört med om varje butik skulle göra motsvarande själva.

Fa╠Êrgbaren

Kort om Happy Homes

Happy Homes är Sveriges äldsta frivilliga färghandelskedja med över 80 butiker runt om i landet, alla med lokala rötter. Kedjans handlare har en bred kunskap efter många år i butik, ibland i flera generationer. gällande bland annat hållbarhet, kvalitet och leveranssäkerhet.

Till Happy Homes
Happy Homes

Önskar du fler referenser inom Affärssystem Pyramid Business Studio?

Samtliga tjänster inom Affärssystem Pyramid Business Studio

Pyramid Business Studio - Affärssystem

Möter dina behov inom ekonomi, information och verksamhets- och beslutsstöd.

Health-check och nulägesanalys

Leder dig till affärssystem som är skräddarsytt efter just din verksamhet.

Verksamhetskonsulting - Affärssystem

Identifierar behov, flöden och processer.

Kontakta oss om du önskar flera referenser från vår sida inom affärssystemet Pyramid!

Linus Berglund

Småland

Linus Berglund

Affärsomådeschef - Verksamhetsstöd

+46 (0)36-440 54 37

E-post

Joakim Jonson 418

Borås

Joakim Jonson

Platsansvarig

+46 (0)33-550 01 21

E-post

Jan Lilljegren (2)

Göteborg

Jan Lilljegren

Platsansvarig

+46 (0)70-328 95 98

E-post

Hans Skoglund

Stockholm

Hans Skoglund

VD och verksamhetsutveckling

+46 (0)8-506 003 15

E-post

Fler referenser

Smarta processer|

BIM Kemi - Dokumenthantering

Smarta processer|

BUBS Godis - Beslutsstöd

Smarta processer|

Corroventa Avfuktning - Gemensamt affärssystem

Bekymmersfri IT|

Danvikshem - Applikatorisk drift

Smarta processer|

Elektro Elco - Affärssystem med adressvalidering

Smarta processer|

Forserum Safety Glass - Produktionsuppföljning

Smarta processer|

Laserkraft - Smart Industri 365

Smarta processer|

Scandbio - Automatisera och effektivisera dina processer!

Smarta processer|

Hallins - 100-åringen som blev digital!

Bekymmersfri IT|

AJ Produkter - Effektiviserad klienthantering och höjd IT-säkerhet

Smarta processer|

Hillerstorps Schakt - Smart lösning för service, underhåll och internkommunikation

Vill du veta mer om vad vi gör och vad som är på gång?

Skriv upp dig här, så får du ta del av nyheter, tips och trix och inbjudningar.