NIS 1 - INVID Gruppen

NIS

Informationsklassning, riskanalys och certifieringar inom informationssäkerhet

NIS eller NIS-direktivet

NIS eller NIS-direktivet är ett direktiv till alla medlemsstater inom EU och berör alla verksamheter som har en samhällsviktig verksamhet, till exempel kollektivtrafik, energibolag eller vattenförsörjning.

De organisationer som omfattas av NIS ska jobba med en etablerad standard inom informationssäkerhet. NIS är starkt relaterad till ISO 27001 med skillnaden att de organisationer som faller under NIS har ett lagkrav.

Informationsklassning och riskanalys

Om du omfattas av NIS kommer du att behöva arbeta med informationsklassning och riskanalys av den information som finns i organisationen för att identifiera dess skyddsvärde.

Det görs för att säkerställa att samhällskritisk information ges den säkerhet som krävs.

För samhällsviktig verksamhet är det bland annat viktigt att ha koll på vem som är ansvarig, vilka policys som styr verksamheten, vem som gör vad och hur.

Vi på INVID har lång erfarenhet av att arbeta med informationsklassning, riskanalys och certifieringar inom informationssäkerhet.

Vi hjälper dig när du behöver hjälp att reda ut vad ni behöver göra. Hör av dig redan idag!

NIS 2 - INVID Gruppen

Vill du ha mer information om NIS?

Samtliga tjänster inom IT- och Informationssäkerhet

Analys och rådgivning

Rådgivning och analys av nuläge utifrån tre viktiga delar; organisatorisk säkerhet, teknisk säkerhet och fysisk säkerhet. Vi identifierar och åtgärdar!

Compliance och Policys

Få koll på att du följer och efterlever regler.

GDPR

Säkerställ att din organisations personuppgiftsbehandling har rättslig grund.

Identitets- och behörighetshantering

Ta beslut som förebygger att du blir utsatt för dataförlust.

Informationshantering

Ha koll på informationens skyddsvärde.

ISO27001 & NIST

Standarder som förebygger risker.

Policys för IT- och Informationssäkerhet

Riktlinjer för vad som ska göras och hur du ska nå målet.

Skydd av digitala tillgångar

Tydliga riktlinjer för hur organisationen arbetar med säkerhet.

Skydd mot dataförluster

Undvik allvarliga problem för dig och din verksamhet.

Skydd mot digitala intrång och cyberhot

Verktyg, metoder och processer.

Kontakta oss om du behöver hjälp med att följa NIS!

Vetton Gramozo

Småland

Vetton Gramozi

Teamledare, Cybersäkerhet

+46 (0)36-440 54 23

E-post

Joakim Jonson 418

Borås

Joakim Jonson

Platsansvarig

+46 (0)33-550 01 21

E-post

Jan Lilljegren (2)

Göteborg

Jan Lilljegren

Platsansvarig

+46 (0)70-328 95 98

E-post

Hans Skoglund

Stockholm

Hans Skoglund

VD och verksamhetsutveckling

+46 (0)8-506 003 15

E-post

Vill du veta mer om vad vi gör och vad som är på gång?

Skriv upp dig här för något, eller några, av våra nyhetsbrev, så får du ta del av nyheter, tips och trix och inbjudningar.