Laserkraft 3

Laserkraft

Har balanserat upp sin industriproduktion och blivit mycket mer effektiva.

Tjänar stora pengar på små förändringar!

”Genom att utmana produktionen för att se om våra förändringar blev bättre eller sämre, kan vi numera fatta rätta beslut.

Vi hade exempelvis fyra laserskärare i bruk som bemannades av en operatör. Vi konstaterade att på 8 timmar så var den totala produktionstiden 24 timmar, och inte 32 som vi hade kalkylerat med. Orsaken visade sig vara att en operatör inte hann med samtliga fyra maskiner.

Beslutet blev att vi gick ned till tre maskiner. Vi investerande samtidigt i en ny maskin som var kraftfullare och fick mer kapacitet. Operatören hinner nu med, och vi får ut förväntad mängd från produktionen.

Det hade blivit väldigt kostsamt om vi hade utökat med ytterligare ett skift eller mer personal.

Produktionsmätningslösningen innebar att vi kan tjäna stora pengar på små förändringar!.”

Mikael Norin, HR-chef på Laserkraft Bredaryd AB

Laserkraft 2

Problemet

Laserkraft AB insåg att effektiviteten i sin maskinpark var avgörande om man ville stärka konkurrenskraften, och skapa ökad lönsamhet. Och det ville man! 

Förut trodde företaget att man visste på ett ungefär hur det såg ut, att man låg för lågt med sitt maskinutnyttjande. Men, man kände att man ville veta exakt hur det stod till.  Man ville hitta lösningar för att kunna maximera nyttjandegraden. 
 
Man hade önskemål om att identifiera flaskhalsar, få högre produktkvalitet, relevanta underlag till bättre kalkylprocesser och strategiska beslutsunderlag inför kommande investeringar. 

Lösningen

Företaget kontaktade oss på INVID för att bekanta sig med vårt Smart Industri 365-koncept i allmänhet, och produktionsmätningssystemet ePI i synnerhet. Detta resulterade i att företaget började mäta TAK/OEE-värden. TAK står för Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitet. OEE är en förkortning för Overall Equipment Effectiveness. 100% TAK/OEE innebär att man producerar så fort som möjligt, helt utan stopptid och att allt som produceras är OK. 
 
Outputen från dessa mätningar består av faktiska siffror på nyttjandegraden, något som  har resulterat i flera konkreta åtgärder.

Effekten

Tack vare lösningen har Laserkraft balanserat upp produktionen och blivit mycket mer effektiva.  

Lösningen innebär att man har identifierat flaskhalsar, fått högre produktkvalitet, fått relevant underlag till bättre kalkylprocesser och strategiska beslutsunderlag för kommande investeringar. 

Företaget har bland annat minskat nattskiften, stängt ner vissa maskiner och minskat sin energiförbrukning, samtidigt som de ändå får ut rätt antal artiklar. 
 
De hade exempelvis fyra laserskärare i bruk som bemannades av en operatör. De konstaterade att på 8 timmar så var den totala produktionstiden 24 timmar, och inte 32 som man hade kalkylerat med. Orsaken visade sig vara att en operatör inte hann med samtliga fyra maskiner. 

Beslutet blev att gå ned till tre maskiner. De investerande samtidigt i en ny maskin som var kraftfullare och fick mer kapacitet. Operatören hinner nu med, och vi får ut förväntad mängd från produktionen.

Kommentar

Laserkraft ABs HR-chef Mikael Norin väljer att sammanfatta sina intryck av lösningen på följande sätt; 
 
” INVIDs Smart Industri 365-koncept fokuserar inte bara på teknik utan på verklig verksamhetsnytta inklusive kontinuerliga utbildningar med mera. Systemet är enkelt både för administratörer och operatörer, och det är klockrent med den korta startsträckan för att komma i gång, 
 
Genom att utmana produktionen för att se om våra förändringar blev bättre eller sämre, kan vi numera fatta rätta beslut. 

Det hade exempelvis blivit väldigt kostsamt om vi hade utökat med ytterligare ett skift eller mer personal i praktikfallet ovan  

Produktionsmätningslösningen innebar att vi kan tjäna stora pengar på små och specifika förändringar, vilket är viktigt för vårt företag. Vi är mycket nöjda!

SE EN KORT FILM OM HUR LASERKRAFT  HAR EFFEKTIVISERAT SIN VERKSAMHET
Laserkraft 1

Kort om Laserkraft

Laserkraft AB finns i Bredaryd utanför Värnamo. Företaget är experter på laserskärning, bockning, svetsning och maskinbearbetning i fleroperationsmaskiner, fleroperationsfräsar och kvalificerad tunnplåtsbearbetning upp till 25 mm.  
 
Företagets kunder återfinns bland industriföretag med höga krav inom fordonsindustrin (även tunga fordon), energisektorn och tillverkare av maskinutrustning.

Besök Laserkrafts hemsida här
Laserkraft Logotyp

Önskar du fler referenser inom Smart Industri 365?

Samtliga tjänster inom Smart Industri 365

ePI Produktions-uppföljningssystem

Öka din produktionseffektivitet och sänk produktionskostnaderna.

Verksamhetsoptimering/ Konsulting - Smart Industri 365

Optimerar verksamheter och ökar lönsamheten.

PoV (Proof of Value)

Här börjar din digitala resa. Vi hjälper dig med förstudie, mätning, pilotstudie och en nulägesanalys.

Onlineutbildning

Är er personal tillräckligt utbildad? INVID erbjuder tillsammans med vår partner en rad digitala utbildningar för att förbättra er kompetens och med det produktionseffektivitet.

Kontakta oss om du önskar flera referenser från vår sida inom Smarta processer!

Linus Berglund

Småland

Linus Berglund

Affärsomådeschef - Verksamhetsstöd

+46 (0)36-440 54 37

E-post

Joakim Jonson 418

Borås

Joakim Jonson

Platsansvarig

+46 (0)33-550 01 21

E-post

Jan Lilljegren (2)

Göteborg

Jan Lilljegren

Plats- och Försäljningschef

+46 (0)70-328 95 98

E-post

Hans Skoglund

Stockholm

Hans Skoglund

VD och verksamhetsutveckling

+46 (0)8-506 003 15

E-post

Fler referenser

Smarta processer|

BIM Kemi - Dokumenthantering

Smarta processer|

BUBS Godis - Beslutsstöd

Smarta processer|

Corroventa Avfuktning - Gemensamt affärssystem

Bekymmersfri IT|

Danvikshem - Applikatorisk drift

Smarta processer|

Elektro Elco - Affärssystem med adressvalidering

Smarta processer|

Forserum Safety Glass - Produktionsuppföljning

Smarta processer|

Happy Homes - HappIT

Smarta processer|

Scandbio - Automatisera och effektivisera dina processer!

Smarta processer|

Hallins - 100-åringen som blev digital!

Bekymmersfri IT|

AJ Produkter - Effektiviserad klienthantering och höjd IT-säkerhet

Smarta processer|

Hillerstorps Schakt - Smart lösning för service, underhåll och internkommunikation

Vill du veta mer om vad vi gör och vad som är på gång?

Skriv upp dig här, så får du ta del av nyheter, tips och trix och inbjudningar.