Skydd mot digitala intrång och cyberhot 1 - INVID Gruppen

Skydd mot digitala intrång och cyberhot

Verktyg, metoder och processer

Digital transformation

Den digitala transformationen har gett oss obegränsade möjligheter, men också en förändrad hotbild och ökad risk för attacker. Den senaste tiden har det dessutom varit ett antal uppmärksammade hackerattacker i Sverige, vilket definitivt satt ett strålkastarljus på cybersäkerhet över lag.

Genom att se över era IT-system blir det enklare att möta de växande hoten.

Analyser och identifieringar

Men vad kan du då göra för att skydda dig på bästa sätt? Till att börja med är det viktigt att vara medveten om riskerna.

Med hjälp av kontinuerliga sårbarhetsscanningar av miljöerna och analyser av dataloggar kan vi identifiera var ni är extra sårbara.

Skulle du råka ut för en attack är det viktigt att vi kan hitta den svaga länken, lära oss av attacken och undvika att det händer igen.

Skydd mot digitala intrång och cyberhot 2 - INVID Gruppen

Starkt skydd och pålitligt varumärke

Som tur är finns det åtgärder som minimerar risken för att du faktiskt ska råka ut för en attack.

Med hjälp av tydliga riktlinjer för hur ni agerar internt, skyddsåtgärder som antivirus, brandväggar, tvåstegsautentisering och utbildningar kan vi hjälpa dig att bygga upp ett starkt skydd.

Genom att skydda dig mot intrång och cyberhot säkerställer du inte bara organisationens säkerhet, du bygger också ett starkt varumärke som medarbetare, kunder och övriga aktörer kan lita på.

Hör av dig till oss på INVID så hjälper vi dig att ta fram verktyg, metoder och processer som gör att säkerheten fungerar på rätt sätt i hela organisationen.

Skydd mot digitala intrång och cyberhot 3 - INVID Gruppen

Vill du ha mer information om Skydd mot digitala intrång och cyberhot?

Samtliga tjänster inom IT- och Informationssäkerhet

Analys och rådgivning

Rådgivning och analys av nuläge utifrån tre viktiga delar; organisatorisk säkerhet, teknisk säkerhet och fysisk säkerhet. Vi identifierar och åtgärdar!

Compliance och Policys

Få koll på att du följer och efterlever regler.

GDPR

Säkerställ att din organisations personuppgiftsbehandling har rättslig grund.

Identitets- och behörighetshantering

Ta beslut som förebygger att du blir utsatt för dataförlust.

Informationshantering

Ha koll på informationens skyddsvärde.

ISO27001 & NIST

Standarder som förebygger risker.

NIS

Informationsklassning, riskanalys och certifieringar inom informationssäkerhet.

Policys för IT- och Informationssäkerhet

Riktlinjer för vad som ska göras och hur du ska nå målet.

Skydd av digitala tillgångar

Tydliga riktlinjer för hur organisationen arbetar med säkerhet.

Skydd mot dataförluster

Undvik allvarliga problem för dig och din verksamhet.

Kontakta oss om du önskar effektiva skydd mot digitala intrång och cyberhot!

Vetton Gramozo

Småland

Vetton Gramozi

Teamledare, Cybersäkerhet

+46 (0)36-440 54 23

E-post

Joakim Jonson 418

Borås

Joakim Jonson

Platsansvarig

+46 (0)33-550 01 21

E-post

Jan Lilljegren (2)

Göteborg

Jan Lilljegren

Platsansvarig

+46 (0)70-328 95 98

E-post

Jonas Dahlin

Stockholm

Jonas Dahlin

Senior konsult

+46 (0)8-506 003 09

E-post

Vill du veta mer om vad vi gör och vad som är på gång?

Skriv upp dig här för något, eller några, av våra nyhetsbrev, så får du ta del av nyheter, tips och trix och inbjudningar.