Samarbete och kommunikation

Vi förenklar och effektiviserar företagens vardag

”Microsoft 365 hjälper oss att bli mer jämlika.”

Har ni utmaningar i den digitala mognaden i verksamheten? Det har visat sig att digital erfarenheten skiljer sig brett mellan individer på ett företag, vilket gör att distansen mellan medarbetare blir onödigt stor.

Men de verktyg som finns inuti Microsoft 365 kan hjälpa till att minska gapet av digital kompetens - och vi hjälper er ta steget!

Idag har vi ett stort generationsgap i samhället när det gäller digital mognad

Den yngre generationen är generellt mer kompetent när det gäller kommunikation i olika kanaler än den äldre generationen, och de har också betydligt högre krav på digital interaktivitet. Det gapet vill vi på INVID hjälpa er att minska.

Kommunikation kan hanteras på många olika sätt, i flera olika kanaler. Vi hjälper er att reda ut hur ni kommunicerar på bästa sätt i de olika kanalerna och vad som är en rimlig nivå för er att börja på.

Samarbete och kommunikation - INVID Gruppen (1)

Samhället vi lever i blir också mer och mer mobilt

Vi hjälper dig anpassa processer och arbetssätt till det mobila samhället. Om din arbetskraft är mobil eller utspridd på flera orter eller kanske till och med länder, så behöver dina digitala verktyg stödja ett sådant arbetssätt.

Med hjälp av moderna samarbetsverktyg kan du styra hur du vill jobba med dokument, vem som får tillgång till vilken information samtidigt som du beaktar sekretess, konfidentialitet och informationssäkerhet.

Samarbete och kommunikation - INVID Gruppen

Vi hjälper dig förstå hur du kan använda Microsoft 365 på ett säkert sätt, så att informationen landar hos rätt mottagare.

Du kan med andra ord få ut kommunikation i alla led på ditt sätt.

Vi ser till att utmana er för att ni inte ska fastna i gamla arbetssätt i ett nytt verktyg, utan hur ni kan kommunicera på bästa sätt framåt.

Det är avgörande för en framtidssäker verksamhet.

Hör av dig redan idag!

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att samarbeta och kommunicera effektivt med Microsoft 365!

Stefan Timbus

Småland

Stefan Timbus

Teamledare Produktivitet

+46 (0)36-440 54 46

E-post

Jan Lilljegren (1)

Göteborg

Jan Lilljegren

Plats- och Försäljningschef

+46 (0)70-328 95 98

E-post

Hans Skoglund

Stockholm

Hans Skoglund

VD och verksamhetsutveckling

+46 (0)8-506 003 15

E-post

Vill du veta mer om vad vi gör och vad som är på gång?

Skriv upp dig här för något, eller några, av våra nyhetsbrev, så får du ta del av nyheter, tips och trix och inbjudningar.