Hallins 8

Hallins- 100-åringen som blev digital!

Klar effektivisering av verksamhet, som möjliggjort expansion.

Den digitala transformationen har möjliggjort vår tillväxtresa

”Vi började med en ordentlig hårdvarugenomgång inom alla områden. Det var förutsättningen. Därefter fortsatta satsningen med att bygga ett modernt Intranät.

Vi tog därefter tag i alla våra ledningsdokument. Förut fanns rutiner och mappar överallt. Det fanns ingen samsyn och struktur om var saker och ting fanns. Det var extremt viktigt att få detta på banan. Och det resulterade i ett skalbart dokumenthanteringssystem.

Vi får inte heller glömma vårt smarta ärendehanteringssystem, som nog ligger i framkant för många företag. Det har givit, och kommer, att ge en enorm effekt.

Vår ambition är självklart att vi vill växa, och ska vi kunna växa så måste vi känna trygghet i våra system. 

Hade vi inte arbetat fram den digitala transformationen tillsammans med INVID, ja då hade en tillväxtresa varit helt omöjlig.”

Christer Hallin, Ägare, Hallins Group

Christer Hallin

Effektivisering i vår vardagliga verksamhet

”Vi på Hallins har valt att satsa mycket på digital transformation, och det arbetet har varit otroligt givande för oss, och det är en viktig pusselbit i vår framgång.

Vi sitter ihop nu, med en gemensam IT-plattform, som ger oss en effektivisering i vår vardagliga verksamhet. I och med att vi är en liten koncern så måste vi kunna interagera på ett helt annat sätt idag än vad vi kunde tidigare.

Förut kunde man kanske se oss som en mer splitvision. Nu har vi gemensamma plattformar, med sammankopplade verktyg, som vi jobbar tillsammans i, på ett smart sätt. En av de nya beståndsdelarna, vårt moderna Intranät, har blivit en otroligt viktig kommunikationsplattform för oss.

Vi väljer INVID för att de har DET så att säga. De har bredd, och de har de kompetenser som vi efterfrågar."

Lars Torpman, Verksamhetschef, Hallins Sales AB

Lars Torpman

Problemet

Hallins Group (Hallins) hade bestämt sig för att växa, och en del i detta var att bland annat flytta en del av sin tillverkning till Tjeckien. För att lyckas med detta kände företaget att dom behöver genomföra en digital transformation. Och för att våga genomföra en sådan resa ville Hallins känna orubblig trygghet i sina IT-system.

De stod inför en expansion, och framför allt i ett annat land. Det gjorde att kravet på en robust och flexibel IT-miljö, och behovet av sömlös och smart internkommunikation, växte sig allt starkare.

De ville uppnå en digital transformation, från en decentraliserad verksamhet, med plattformar lite här och var. De kände att de måste knyta ihop det hela på ett bra sätt för att det skulle bli så effektivt som möjligt.

Hallins 29

Lösningen

En stor del bakom Hallins lyckade tillväxtresa, med hjälp av digital transformation, bottnar i ordet INSPIRATION.

Hallin hade önskemål om att samla sin IT hos en pålitlig, stabil och modern IT-partner, med utgångspunkt i drift och rådgivning. Vi på INVID är stolta över att valet föll på oss.

Mot den bakgrunden startade vi på INVID och Hallins upp samarbetet med en fysisk inspirationsworkshop på vårt HK i Jönköping. I samband med detta fick kundens ledningsgrupp lära känna vår organisation, och våra erbjudanden med tillhörande spetskompetenser.

Tema för dagen var utvalda delar av vårt erbjudande som Hallins på förhand hade visat intresse för, under sin kommande målsättning som gick under namnet ”100-åringen som blev digital!”

Under inspirationsworkshopen fick Hallins bland annat se vad vi hade att erbjuda, få information och utfall av genomförda projekt, så att de därefter kunde välja i vilken riktning man ville gå.

Resultatet blev att vi satt ner med kund och diskuterade i vilken ordning olika projekt och aktiviteter skulle utföras under kommande år.

Det landade bland annat i att vi hittills fått förtroendet att bygga följande lösningar och plattformar;

  • Intranät
  • Dokumenthanteringssystem
  • Ärendehanteringssystem
  • Digital signage
  • Wi-Fi nät
  • Nyimplementerad IT-driftplattform

Förvaltning av dessa lösningar sker utifrån kundens önskemål och i dialog med oss under årliga kvartalsuppföljningar vilket i stora drag handlar om att följa upp det utförda/pågående arbetet samt lägga planen för det som kommer härnäst.

Effekten

Hallins verksamhet sitter numera ihop på ett helt annat sätt, än vad det gjorde innan den digitala transformationen påbörjades. Detta baserat på en gemensam IT-plattform, i kombination med sömlösa och skalbara verksamhetssystem.

Företagets interagerande med en gemensam IT-plattform, har resulterat i en klar effektivisering av deras vardagliga verksamhet.

Vi på INVID har klar samsyn med det som Hallins ägare Christer Hallin fastställer i sitt uttalande ovan, att om man inte hade arbetat fram den digitala transformationen, ja då hade en tillväxtresa varit helt omöjlig. Visst är det härligt att även en 100-åring kan bli digital!

Hallins 27

Se en kort film om hur Hallins har genomfört sin tillväxtresa med hjälp av digital transformation

Kort om Hallins

Hallins har i över 100 år arbetat med att tillverka och utveckla ett brett sortiment produkter i aluminium, stål och rostfritt. Plåtbearbetning har alltid varit en röd tråd i företagets tillverkning, och sedan 1950-talet har företaget specialiserat sig på rostfri produktion. Idag talar vi om en toppmodern verkstadsindustri med ca 60 anställda och en omsättning på över 100 miljoner kronor.

Läs mer om Hallins
Hallins Logo

Samtliga tjänster inom Smarta processer

AMEa Etablering

Underlättar integrationsprocesser och sköter dokumentation och uppföljning kring mottagning av ny­an­län­­da.

AMEa - Programvaror för arbetsmarknadsenheter

Underlättar och effektiviserar administrativt arbete för dig som arbetar på en kommunal arbetsmarknadsenhet.

AMEa WEb

Ett system för smidig och effektiv insamling och hantering av persondata.

Beslutsstöd

Vi bearbetar och synliggör data för bättre beslut.

ePI Produktions-uppföljningssystem

Öka din produktionseffektivitet och sänk produktionskostnaderna.

Health-check och nulägesanalys

Leder dig till affärssystem som är skräddarsytt efter just din verksamhet.

Intranät

Inspirera, kommunicera och samarbeta – tillsammans.

Ledningssystem och dokumenthantering

Säkerställ rätt dokument och version till verksamheten.

Onlineutbildning

Är er personal tillräckligt utbildad? INVID erbjuder tillsammans med vår partner en rad digitala utbildningar för att förbättra er kompetens och med det produktionseffektivitet.

PoV (Proof of Value)

Här börjar din digitala resa. Vi hjälper dig med förstudie, mätning, pilotstudie och en nulägesanalys.

Pyramid Business Studio - Affärssystem

Möter dina behov inom ekonomi, information och verksamhets- och beslutsstöd.

Rådgivning och strategi

Vi hjälper företag till en smartare och produktivare vardag.

Samarbete och kommunikation

Vi förenklar och effektiviserar företagens vardag.

Smart Industri 365

Vi mäter, förbättrar och utvecklar er produktion.

SommarAMEa

En smidig lösning för insamling och hantering av sommarjobb och feriearbeten.

Verksamhetskonsulting - Affärssystem

Identifierar behov, flöden och processer.

Verksamhetsoptimering/ Konsulting - Smart Industri 365

Optimerar verksamheter och ökar lönsamheten.

Visselblåsare

En genomtänkt Visselblåsarstrategi hjälper dig ha bättre koll på din organisation.

Kontakta oss om du önskar boka en inspirationsworkshop om hur vi automatiserar och effektiviserar processer!

Stefan Timbus

Småland

Stefan Timbus

Teamledare Produktivitet

+46 (0)36-440 54 46

E-post

Joakim Jonson 418

Borås

Joakim Jonson

Platsansvarig

+46 (0)33-550 01 21

E-post

Jan Lilljegren (2)

Göteborg

Jan Lilljegren

Platsansvarig

+46 (0)70-328 95 98

E-post

Hans Skoglund

Stockholm

Hans Skoglund

VD och verksamhetsutveckling

+46 (0)8-506 003 15

E-post

Fler referenser

Smarta processer|

BIM Kemi - Dokumenthantering

Smarta processer|

BUBS Godis - Beslutsstöd

Smarta processer|

Corroventa Avfuktning - Gemensamt affärssystem

Bekymmersfri IT|

Danvikshem - Applikatorisk drift

Smarta processer|

Elektro Elco - Affärssystem med adressvalidering

Smarta processer|

Forserum Safety Glass - Produktionsuppföljning

Smarta processer|

Laserkraft - Smart Industri 365

Smarta processer|

Happy Homes - HappIT

Smarta processer|

Scandbio - Automatisera och effektivisera dina processer!

Bekymmersfri IT|

AJ Produkter - Effektiviserad klienthantering och höjd IT-säkerhet

Smarta processer|

Hillerstorps Schakt - Smart lösning för service, underhåll och internkommunikation

Vill du veta mer om vad vi gör och vad som är på gång?

Skriv upp dig här, så får du ta del av nyheter, tips och trix och inbjudningar.