Rådgivning och analys - INVID Gruppen

Analys och rådgivning

Organisatorisk, teknisk och fysisk säkerhet

Noll intrång. Noll stillestånd. Noll dataförluster. Det är vår vision!

Alla de tjänster vi erbjuder inom IT-och informationssäkerhet syftar till att uppnå vår nollvision. Men för att göra det måste vi göra de åtgärder som krävs för att minimera riskerna som finns.

För att identifiera vilka risker du och ditt företag står inför, behöver vi genomföra en analys av nuläget utifrån tre viktiga delar; organisatorisk säkerhet, teknisk säkerhet och fysisk säkerhet. Utifrån det kan vi identifiera gapet som finns och adressera åtgärder baserat på det.

Tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och spårbarhet

Oavsett vilken utmaning du har börjar vi alltid med en förstudie och genomlysning av organisationen för att identifiera flöden och processer.

Utifrån det gör vi en riskcheck som baseras på tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och spårbarhet.

Rådgivning och analys 2 - INVID Gruppen

Mål och vision

Idag ställs högre krav på oss att visa att vi jobbar utifrån de lagar och regler som finns och utifrån det reder vi ut vad du har för mål och vision gällande säkerhet.

Utifrån direktiv som GDPR och NIS samt ledningssystem för informationssäkerhet såsom ISO27001 och NIST, identifierar vi hur ni bör jobba på bästa sätt för att säkerställa en trygg och säker IT-miljö och informationshantering. Utifrån den analysen skapar vi en implementationsplan för att ni ska bli compliant enligt den vision och de mål ni har.

Rådgivning och analys 3 - INVID Gruppen

Implementationsplan

När vi väl kommit så långt är det dags att påbörja implementationsplanen. Det är ett arbete som görs både på kort- och lång sikt.

Naturligtvis finns vi med som stöttning längs vägen. Vi hjälper också till med årliga revideringar för att identifiera om förutsättningarna förändrats och planerar åtgärder därefter.

Vet du inte var du ska börja? Hör av dig till oss på INVID så hjälper vi dig på vägen mot nollvisionen!

Vill du ha mer information om Analys och rådgivning?

Samtliga tjänster inom IT- och Informationssäkerhet

Compliance och Policys

Få koll på att du följer och efterlever regler.

GDPR

Säkerställ att din organisations personuppgiftsbehandling har rättslig grund.

Identitets- och behörighetshantering

Ta beslut som förebygger att du blir utsatt för dataförlust.

Informationshantering

Ha koll på informationens skyddsvärde.

ISO27001 & NIST

Standarder som förebygger risker.

NIS

Informationsklassning, riskanalys och certifieringar inom informationssäkerhet.

Policys för IT- och Informationssäkerhet

Riktlinjer för vad som ska göras och hur du ska nå målet.

Skydd av digitala tillgångar

Tydliga riktlinjer för hur organisationen arbetar med säkerhet.

Skydd mot dataförluster

Undvik allvarliga problem för dig och din verksamhet.

Skydd mot digitala intrång och cyberhot

Verktyg, metoder och processer.

Kontakta oss om du önskar rådgivning och analys inom IT- och Informationssäkerhet!

Vetton Gramozo

Småland

Vetton Gramozi

Teamledare, Cybersäkerhet

+46 (0)36-440 54 23

E-post

Joakim Jonson 418

Borås

Joakim Jonson

Platsansvarig

+46 (0)33-550 01 21

E-post

Jan Lilljegren (2)

Göteborg

Jan Lilljegren

Platsansvarig

+46 (0)70-328 95 98

E-post

Jonas Dahlin

Stockholm

Jonas Dahlin

Senior konsult

+46 (0)8-506 003 09

E-post

Vill du veta mer om vad vi gör och vad som är på gång?

Skriv upp dig här för något, eller några, av våra nyhetsbrev, så får du ta del av nyheter, tips och trix och inbjudningar.