Skydd av digitala tillgångar

Tydliga riktlinjer för hur organisationen arbetar med säkerhet

Tydliga riktlinjer

Cyberbrottslingar hittar nya sätt att öka effektivitet och genomslagskraft på attacker hela tiden. Det innebär att vi behöver vara mer observanta på säkerhetsrisker än vi varit tidigare. För att skydda digitala tillgångar är det flera aspekter som är avgörande.

Det behöver finnas riktlinjer för hur organisationen arbetar med säkerhet, vilka tekniska åtgärder som gjorts för att minimera risken att råka ut för en attack och inte minst fysiska skyddsåtgärder av lokaler och driftshallar.

Om viktiga servrar, lagringsenheter eller nätverksenheter inte är tillgängliga, eller skulle drabbas av kryptovirus, kommer verksamhetskritiska processer stoppas tills felen är åtgärdade.

Påverkan på ditt företag kan vara allvarlig - i vissa fall helt förödande med stora kostnader som följd.

Riskcheck - workshop inom Informationssäkerhet

Första steget att bedöma din organisations mognadsgrad och status inom informationssäkerhet är med hjälp av en nulägesanalys i flera delar. Detta hjälper vi dig med genom vår workshop.

JAG VILL VETA MER OM RISKCHECKEN
Shutterstock 1420666502

Vill du ha mer information om Skydd av digitala tillgångar?

Samtliga tjänster inom IT- och Informationssäkerhet

Analys och rådgivning

Rådgivning och analys av nuläge utifrån tre viktiga delar; organisatorisk säkerhet, teknisk säkerhet och fysisk säkerhet. Vi identifierar och åtgärdar!

Compliance och Policys

Få koll på att du följer och efterlever regler.

GDPR

Säkerställ att din organisations personuppgiftsbehandling har rättslig grund.

Identitets- och behörighetshantering

Ta beslut som förebygger att du blir utsatt för dataförlust.

Informationshantering

Ha koll på informationens skyddsvärde.

ISO27001 & NIST

Standarder som förebygger risker.

NIS

Informationsklassning, riskanalys och certifieringar inom informationssäkerhet.

Policys för IT- och Informationssäkerhet

Riktlinjer för vad som ska göras och hur du ska nå målet.

Skydd mot dataförluster

Undvik allvarliga problem för dig och din verksamhet.

Skydd mot digitala intrång och cyberhot

Verktyg, metoder och processer.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur du skyddar digitala tillgångar!

Vetton Gramozo

Småland

Vetton Gramozi

Teamledare, Cybersäkerhet

+46 (0)36-440 54 23

E-post

Joakim Jonson 418

Borås

Joakim Jonson

Platsansvarig

+46 (0)33-550 01 21

E-post

Jan Lilljegren (2)

Göteborg

Jan Lilljegren

Platsansvarig

+46 (0)70-328 95 98

E-post

Jonas Dahlin

Stockholm

Jonas Dahlin

Senior konsult

+46 (0)8-506 003 09

E-post

Vill du veta mer om vad vi gör och vad som är på gång?

Skriv upp dig här för något, eller några, av våra nyhetsbrev, så får du ta del av nyheter, tips och trix och inbjudningar.