GDPR 1 - INVID Gruppen

GDPR

Säkerställ att din organisations personuppgiftsbehandling har rättslig grund

GDPR

Vid det här laget har du förmodligen inte missat GDPR eller dataskyddsförordningen. Men vad är det egentligen? Och hur ska du och ditt företag förhålla er till dataskyddsförordningen?

Alla verksamheter som hanterar personuppgifter är skyldiga att följa dataskyddsförordningen

GDPR (dataskyddsförordningen) är en europeisk lag som reglerar behandlingen av personuppgifter inom Europeiska unionen. Alla verksamheter som hanterar personuppgifter är skyldiga att följa dataskyddsförordningen. GDPR har sin grund i de mänskliga rättigheterna - att alla människor har rätt till respekt för- och skydd av sina personuppgifter.

Att följa dataskyddsförordningen innebär bland annat att du och ditt företag behöver följa de grundläggande principerna, se till att personuppgiftsbehandlingen har en rättslig grund och informera kunder om hur ditt företag hanterar deras personuppgifter.

GDPR 2 - INVID Gruppen

Skapa rätt förutsättningar

Vi förstår att det här kan vara svårt. Det kan vara en utmaning att identifiera var ni ska börja och vad ni behöver förändra för att förbättra hanteringen av personuppgifter. Men det är där vi kommer in.

Hos oss på INVID får du en rådgivare som kan svara på frågor, göra årliga granskningar och nedslag eller starta ett projekt för att skapa rätt förutsättningar för er att jobba på ett korrekt sätt med dataskyddsförordningen.

GDPR 3 - INVID Gruppen

Vill du ha mer information om GDPR?

Samtliga tjänster inom IT- och Informationssäkerhet

Analys och rådgivning

Rådgivning och analys av nuläge utifrån tre viktiga delar; organisatorisk säkerhet, teknisk säkerhet och fysisk säkerhet. Vi identifierar och åtgärdar!

Compliance och Policys

Få koll på att du följer och efterlever regler.

Identitets- och behörighetshantering

Ta beslut som förebygger att du blir utsatt för dataförlust.

Informationshantering

Ha koll på informationens skyddsvärde.

ISO27001 & NIST

Standarder som förebygger risker.

NIS

Informationsklassning, riskanalys och certifieringar inom informationssäkerhet.

Policys för IT- och Informationssäkerhet

Riktlinjer för vad som ska göras och hur du ska nå målet.

Skydd av digitala tillgångar

Tydliga riktlinjer för hur organisationen arbetar med säkerhet.

Skydd mot dataförluster

Undvik allvarliga problem för dig och din verksamhet.

Skydd mot digitala intrång och cyberhot

Verktyg, metoder och processer.

Kontakta oss om du vill veta hur du ska jobba på ett regelrätt sätt med GDPR!

Vetton Gramozo

Småland

Vetton Gramozi

Teamledare, Cybersäkerhet

+46 (0)36-440 54 23

E-post

Joakim Jonson 418

Borås

Joakim Jonson

Platsansvarig

+46 (0)33-550 01 21

E-post

Jan Lilljegren (2)

Göteborg

Jan Lilljegren

Platsansvarig

+46 (0)70-328 95 98

E-post

Hans Skoglund

Stockholm

Hans Skoglund

VD och verksamhetsutveckling

+46 (0)8-506 003 15

E-post

Vill du veta mer om vad vi gör och vad som är på gång?

Skriv upp dig här för något, eller några, av våra nyhetsbrev, så får du ta del av nyheter, tips och trix och inbjudningar.