Visselblåsare - INVID Gruppen

Visselblåsning

Visselblåsning handlar om att slå larm vid misstanke om allvarliga missförhållanden. 

INVID uppmanar den som har skälig anledning, att rapportera om misstänkta oegentligheter som kan påverka människor, vår organisation, samhället eller miljön. 

Din rapport kan innehålla information om att någon begår tjänstefel, handlar med mutor eller agerar i strid med annan brottslighet eller överträdelser som bryter mot EU:s eller nationell lagstiftning i en arbetsrelaterad kontext. 

Rapporter hanteras konfidentiellt i första hand av HR-ansvarig som vid behov involverar lämplig resurs.  

Visselblåsartjänsten är tillgänglig dygnet runt. Du riskerar inte att drabbas av några konsekvenser på grund av att du rapporterar. 

Hur anmäler jag? 

Du skickar in en rapport via formuläret som du finner här. Fyll i så mycket information du har möjlighet till för att utredningen ska kunna göras så noggrant som möjligt.  

Via verktyget kan du välja att rapportera öppet eller anonymt. Väljer du att inte ange några kontaktuppgifter kommer du inte att kunna följa ärendet framåt. För att ange kontaktuppgifter och samtidigt fortsätta vara anonym rekommenderar vi att använda dig av en e-postadress som inte kan kopplas till dig som person.  

Vid frågor gällande visselblåsningen hänvisas du till HR-ansvarig på INVID som går att nås på 036-30 88 88.

Rapportera här
174A2756

Vill du veta mer om vad vi gör och vad som är på gång?

Skriv upp dig här för något, eller några, av våra nyhetsbrev, så får du ta del av nyheter, tips och trix och inbjudningar.