Informationshantering 1 - INVID Gruppen

Informationshantering

Ha koll på informationens skyddsvärde

Digitala tillgångar

Hur hanterar du informationen i din verksamhet? Vilken typ av information hanterar du och vem är ansvarig för den? Har du koll på informationens skyddsvärde? Som företag är det viktigt att ha tydliga krav och riktlinjer för hur företagets information ska hanteras. Det behöver du göra för att skydda digitala tillgångar.

Men vad är en digital tillgång? All information du har på din dator är digitala tillgångar. Och om du blir av med konfidentiell information kan det skapa förödande konsekvenser för dig, din verksamhet och inte minst för dina kunder.

Skyddsvärden

Information har olika skyddsvärden beroende på hur kritisk den är.

För att definiera vilket skyddsvärde informationen har behöver informationen klassas - och utifrån det kan du avgöra hur informationen behöver hanteras.

Hanteringen styrs med andra ord av informationens säkerhetsbehov.

Informationshantering 2 - INVID Gruppen

Informationsklassning

Först och främst behöver du veta vilken typ av information du har, var den finns och hur du behöver skydda den, vilket definieras med hjälp av informationsklassning. Men vi vet att det kan vara lättare sagt än gjort.

Vi ger dig rätt verktyg för att du ska veta hur informationen ska klassas och utifrån det hjälper vi till att ta fram de åtgärder som krävs för att du ska veta hur informationen bör skyddas.

Vi på INVID hjälper dig på resan mot en tryggare informationshantering.

Informationshantering 3 - INVID Gruppen

Vill du ha mer information om Informationshantering?

Samtliga tjänster inom IT- och Informationssäkerhet

Analys och rådgivning

Rådgivning och analys av nuläge utifrån tre viktiga delar; organisatorisk säkerhet, teknisk säkerhet och fysisk säkerhet. Vi identifierar och åtgärdar!

Compliance och Policys

Få koll på att du följer och efterlever regler.

GDPR

Säkerställ att din organisations personuppgiftsbehandling har rättslig grund.

Identitets- och behörighetshantering

Ta beslut som förebygger att du blir utsatt för dataförlust.

ISO27001 & NIST

Standarder som förebygger risker.

NIS

Informationsklassning, riskanalys och certifieringar inom informationssäkerhet.

Policys för IT- och Informationssäkerhet

Riktlinjer för vad som ska göras och hur du ska nå målet.

Skydd av digitala tillgångar

Tydliga riktlinjer för hur organisationen arbetar med säkerhet.

Skydd mot dataförluster

Undvik allvarliga problem för dig och din verksamhet.

Skydd mot digitala intrång och cyberhot

Verktyg, metoder och processer.

Kontakta oss om du önskar trygg informationshantering som skyddar digitala tillgångar!

Vetton Gramozo

Småland

Vetton Gramozi

Teamledare, Cybersäkerhet

+46 (0)36-440 54 23

E-post

Joakim Jonson 418

Borås

Joakim Jonson

Platsansvarig

+46 (0)33-550 01 21

E-post

Jan Lilljegren (2)

Göteborg

Jan Lilljegren

Platsansvarig

+46 (0)70-328 95 98

E-post

Jonas Dahlin

Stockholm

Jonas Dahlin

Senior konsult

+46 (0)8-506 003 09

E-post

Vill du veta mer om vad vi gör och vad som är på gång?

Skriv upp dig här för något, eller några, av våra nyhetsbrev, så får du ta del av nyheter, tips och trix och inbjudningar.