Bubs Godis 1

BUBS Godis - Beslutsstöd

Beslutsstödslösning som visar vilka produkter och kunder som företaget skall satsa på - och det i realtid!

Vägen till goda affärer som ger mersmak

"Införandet av Power BI som beslutsstöd med smart integration mot affärssystemet Pyramid har medfört att vi kan nyttja säker analysdata med hög tillförlitlighet som fungerar som ett visuellt och tilltalande verktyg.

Det möjliggör att vi kan ställa ett antal variabler mot varandra som skapar viktigt underlag för optimering av företagets verksamhet.”

Stefan Idrén, Export Manager vid BUBS Godis AB

Stefan

Problemet

BUBS Godis snabba framgångssaga innebar att man kom till en punkt då företaget hade fått växtvärk. Ledningen insåg att man behövde en bra grund att stå på för att veta hur man skall kunna ta nästa expansiva steg för att verka ännu mer professionellt och därigenom kunna ta allt större marknadsandelar. Man behövde en användarvänlig beslutsstödslösning för att spara tid och åskådliggöra vilka produkter och kunder man tjänar mest på för att kunna optimera mer på dessa två viktiga parametrar.

En initial flaskhals utgjordes av att det tog lång tid att ta ut rapporter ut affärssystemet för att kunna följa upp försäljningen som i sin tur styr orderhantering, produktionsplanering och inköpshantering. En av alla oönskade effekter var att företagets VD behövde lägga ned ca 10 timmar per månad åt att få tillgång till aktuell försäljningsstatistik. Dessa dyrbara timmar önskade han självklart kunna använda för betydligt mera strategiska insatser.

Företagets önskemål kunde sammanfattas i en mening; Man var i starkt behov av en flexibel beslutstödlösning som skulle vara tillgängligt dygnet runt.

Önskemål

Enligt BUBS exportmarknadschef Stefan Idrén så skulle den tänkta lösningen;

  • Generera säker analysdata med hög tillförlitlighet.
  • Fungera som ett visuellt och tilltalande verktyg som möjliggör att man kan ställa ett antal variabler mot varandra som möjliggör underlag för optimeringen av företagets verksamhet.
  • Skapa underlag som är lätt att jämföra med föregående perioder och därmed bland annat se tydliga trender.
  • Vara användarvänlig och lättillgänglig i realtid dygnet runt, d.v.s. när som helst.
BUBS Godis - Gula

Lösning

I och med att vi på INVID under lång tid varit en tight partner inom affärssystemsområdet och att vi har lång erfarenhet av liknade utvecklingsprojekt kändes det naturligt från BUBS sida att involvera oss även i detta projekt. För att skapa bästa möjliga fokus så delades projektet upp i två etapper;

Steg 1

Ta ut och visualisera försäljningsstatistik

Steg 2

Fördjupning inom inköp + ekonomi + produktion

Vägen till lösningen

Utöver två av INVIDs verksamhetskonsulter kom den aktuella projektgruppen bestå av BUBS Godis exportmarknadschef Stefan Idrén samt medarbetare från företagets inköps-, orderhanterings- och försäljningsavdelning. Efter en total genomlysning av företagets rutiner och metoder som utmynnade i en väl genomarbetad kravspecifikation enades man om att lösningen skulle byggas i Microsoft Power BI.

V6E4671

POWER BI

Power BI är en molntjänst som delas enkelt med andra på ett säkert sätt och som består av samling appar och datakopplingar för bearbetning och analys av data med syfte att…;

  • Visualisera komplexa data.
  • Förvandla data från olika datakällor till interaktiva rapporter och dashboards.

Lösningen transformerar data till insikter i olika steg;

  • Hämtar datat från olika datakällor Analyserar de ingående parametrarna
  • Visualiserar resultatet i olika dashboards
  • Publicerar resultatet på önskade plattformar
X8A1887

Effekten

Enligt BUBS Stefan Idrén så motsvarar den numera driftsatta lösningen i etapp ett det man önskade sig till punkt och pricka. Han anser att införandet av Power BI som beslutsstöd med smart integration mot affärssystemet Pyramid har medfört att de kan nyttja säker analysdata med hög tillförlitlighet som fungerar som ett visuellt och tilltalande verktyg. Det möjliggör att de kan ställa ett antal variabler mot varandra som skapar viktigt underlag för optimeringen av företagets verksamhet.

Nu vet de exakt vilka produkter och kunder som de skall satsa på för att kunna ta allt större marknadsandelar - och det i realtid! Bra vilja från båda parter, inklusive en rigorös planering, medförde dessutom enligt Stefan att såväl både tids- som kostnadsram höll. Avslutningsvis meddelar Stefan Idrén att företaget redan har uppnått önskade effekter för dess försäljning vilket medför att man med stor tillförsikt kommer gå vidare till nästa steg med fokus på inköp, ekonomi och produktion.

Kort om Bubs Godis AB

BUBS Godis AB är ett svenskt familjeföretag som startade 1992 med en enda passion; att tillverka bra godis! Sedan början av 2023 ingår företaget i Orkla Confectionery & Snacks Sverige. Grundkonceptet bygger på många egna innovationer och där en av framgångsnycklarna bottnar i den smått genuina smakkombinationen av lakrits och hallon. Företaget har vuxit med ca 10% per år och i dagsläget består man av ca 50 personer som tillsammans producerar ca 10500 ton godis till en total omsättning av ca 300 MKR. 

Till bubs godis
BUBS Godis Logotyp

Önskar du fler referenser inom Automatisering?

Samtliga tjänster inom Automatisering (DPA/RPA)

Automatisering (DPA/RPA)

Vi ökar din effektivitet och sänker dina kostnader.

Visselblåsare

En genomtänkt Visselblåsarstrategi hjälper dig ha bättre koll på din organisation.

Kontakta oss om du önskar flera referenser inom Microsoft Power BI!

Richard Wahlstedt

Småland

Richard Wahlstedt

Affärsområdeschef - Produktivitet och Säkerhet

+46 (0)36-440 54 43

E-post

Joakim Jonson 418

Borås

Joakim Jonson

Platsansvarig

+46 (0)33-550 01 21

E-post

Jan Lilljegren (2)

Göteborg

Jan Lilljegren

Platsansvarig

+46 (0)70-328 95 98

E-post

Hans Skoglund

Stockholm

Hans Skoglund

VD och verksamhetsutveckling

+46 (0)8-506 003 15

E-post

Fler referenser

Smarta processer|

BIM Kemi - Dokumenthantering

Smarta processer|

Corroventa Avfuktning - Gemensamt affärssystem

Bekymmersfri IT|

Danvikshem - Applikatorisk drift

Smarta processer|

Elektro Elco - Affärssystem med adressvalidering

Smarta processer|

Forserum Safety Glass - Produktionsuppföljning

Smarta processer|

Laserkraft - Smart Industri 365

Smarta processer|

Happy Homes - HappIT

Smarta processer|

Scandbio - Automatisera och effektivisera dina processer!

Smarta processer|

Hallins - 100-åringen som blev digital!

Bekymmersfri IT|

AJ Produkter - Effektiviserad klienthantering och höjd IT-säkerhet

Smarta processer|

Hillerstorps Schakt - Smart lösning för service, underhåll och internkommunikation

Vill du veta mer om vad vi gör och vad som är på gång?

Skriv upp dig här, så får du ta del av nyheter, tips och trix och inbjudningar.