Skydd mot dataförluster 1 - INVID Gruppen

Skydd mot dataförluster

Undvik allvarliga problem för dig och din verksamhet

Information som förlorar sitt värde

Att råka ut för dataförlust kan skapa allvarliga problem för dig och din verksamhet.

Om du förlorar filer och viktiga data innebär det att du förlorar värdefull tid och pengar för att återställa informationen. Dataförlust innebär att du tappar data genom exempelvis ransomware eller att du av misstag raderar den.

Om företagsinformation hamnar i fel händer riskerar den förlora sitt värde eftersom någon annan har fått tag på affärskritisk information.

Klassificering och sårbarhet

Men hur skyddar du dig mot dataförlust? Det finns mängder av saker du kan göra. Ett sätt är att ha tydliga riktlinjer och policys för hur du jobbar med säkerhet, där det finns definierat hur informationen ska hanteras.

Men det du kan göra för att skydda din information är en klassificering av den, vilket innebär att informationen klassas på olika sätt för att du ska veta hur den ska skyddas beroende på vilken typ av information det är.

Klassningen i sin tur avgör alltså hur sårbar du är för dataförlust. Kunduppgifter eller personuppgifter är exempel på information som absolut inte får komma ut.

Per definition innebär det att klassningen är en typ av riskbedömning - det vill säga, vad händer om du förlorar just den här datan?

Skydd mot dataförluster 2 - INVID Gruppen

Minimera dataförlust

Utifrån sårbarhetsscanningar kan vi hjälpa dig att definiera de åtgärder som krävs för att skydda din data på bästa sätt för att minimera ransomware som sedan kan leda till dataförlust.

Den data du har är det viktigaste du har, låt den vara säker och gör det du kan för att skydda den, idag. Vi hjälper dig!

Skydd mot dataförluster 3 - INVID Gruppen

Vill du ha mer information om Skydd mot dataförluster?

Samtliga tjänster inom IT- och Informationssäkerhet

Analys och rådgivning

Rådgivning och analys av nuläge utifrån tre viktiga delar; organisatorisk säkerhet, teknisk säkerhet och fysisk säkerhet. Vi identifierar och åtgärdar!

Compliance och Policys

Få koll på att du följer och efterlever regler.

GDPR

Säkerställ att din organisations personuppgiftsbehandling har rättslig grund.

Identitets- och behörighetshantering

Ta beslut som förebygger att du blir utsatt för dataförlust.

Informationshantering

Ha koll på informationens skyddsvärde.

ISO27001 & NIST

Standarder som förebygger risker.

NIS

Informationsklassning, riskanalys och certifieringar inom informationssäkerhet.

Policys för IT- och Informationssäkerhet

Riktlinjer för vad som ska göras och hur du ska nå målet.

Skydd av digitala tillgångar

Tydliga riktlinjer för hur organisationen arbetar med säkerhet.

Skydd mot digitala intrång och cyberhot

Verktyg, metoder och processer.

Kontakta oss om du behöver hjälp med skydd mot dataförluster!

Vetton Gramozo

Småland

Vetton Gramozi

Teamledare, Cybersäkerhet

+46 (0)36-440 54 23

E-post

Joakim Jonson 418

Borås

Joakim Jonson

Platsansvarig

+46 (0)33-550 01 21

E-post

Jan Lilljegren (2)

Göteborg

Jan Lilljegren

Platsansvarig

+46 (0)70-328 95 98

E-post

Hans Skoglund

Stockholm

Hans Skoglund

VD och verksamhetsutveckling

+46 (0)8-506 003 15

E-post

Vill du veta mer om vad vi gör och vad som är på gång?

Skriv upp dig här för något, eller några, av våra nyhetsbrev, så får du ta del av nyheter, tips och trix och inbjudningar.