Nulägesanalys Och Health Check 2

Health-check och nulägesanalys

Leder dig till affärssystem som är skräddarsytt efter just din verksamhet

Du har bestämt dig för att det är dags att ta nästa steg

Du vill ha ett samlat, effektivt affärssystem för att förenkla vardagen för dig och dina medarbetare. Men hur går det till?

Affärssystem

Alla organisationer är olika och har olika behov och förutsättningar, men alla organisationer vill ha möjligheten att identifiera de utmaningar som begränsar deras utveckling.

För att kunna göra det behöver du ha ett affärssystem som är skräddarsytt efter just din verksamhet. När vår verksamhetskonsult ska hjälpa dig att identifiera vad du behöver, görs en Health-check och nulägesanalys av verksamheten.

Health-check och nulägesanalys - INVID Gruppen

Health-Check

För att skapa en bra uppfattning om organisationens nuvarande arbetssätt behöver skickliga konsulter gå igenom dina organisationsområden på ett strukturerat sätt.

Aktiviteten genomförs med hjälp av kvalitativa intervjuer och formulär med områdesansvariga personer, vilket resulterar i ett kvitto på organisationens mognadsgrad. Här diskuterar vi mål och kommunikation, ledarskap och samarbete, processer, ekonomi och försäljning.

Nulägesanalys Och Health Check 3

Nulägesanalys


Nulägesanalysen används för att kartlägga vilka processer, arbetssätt och rutiner ni har för att kunna identifiera förbättringar och effektiviseringar som kan göras med hjälp att ett och samma affärssystem.

När nulägesanalysen är klar går konsulterna igenom resultatet tillsammans med dig. Med resultatet som grund diskuteras både kort- och långsiktiga behov och utvecklingsmöjligheter. När det är gjort kan vi ge konkreta förslag på hur din verksamhet kan optimeras för att effektivisera vardagen för dig och dina kollegor.

Med hjälp av förslagen kan vi hjälpa er att skapa förändring utifrån de flaskhalsar vi identifierat - för att undvika begränsad utveckling och lönsamhet på sikt.

När nulägesanalysen är gjord kan vi också sätta en tidplan för projektet, som utgår från PPS-modellen, i ett aktivitetsbaserat projekt med löpande samarbete.

Heath-check och Nulägesanalys - INVID Gruppen

Vi hjälper dig med tidsplanen

Vi har erfarna och duktiga projektledare som leder dig och din verksamhet hela vägen. I tidplanen definierar vi vad som behöver göras och när, vilken teknisk uppsättning som ska göras och på vilket sätt du behöver vara involverad.

Ett implementationsprojekt kan pågå mellan tre till tolv månader, beroende på projektets storlek. Målet med projektet är att bygga upp ett affärssystem som tillgodoser de behov som finns i organisationen och att stötta dig i den omställningen som krävs internt.

Health-check och nulägesanalys - INVID Gruppen (1)

Det är inte en dag för tidigt att effektivisera processer och arbetssätt

Är du redo att ta steget? Hör av dig till oss på INVID, vi är med dig hela vägen in i mål.

Vill du ha mer information om Health-check och nulägesanalys?

Samtliga tjänster inom Smarta processer

AMEa Etablering

Underlättar integrationsprocesser och sköter dokumentation och uppföljning kring mottagning av ny­an­län­­da.

AMEa - Programvaror för arbetsmarknadsenheter

Underlättar och effektiviserar administrativt arbete för dig som arbetar på en kommunal arbetsmarknadsenhet.

AMEa WEb

Ett system för smidig och effektiv insamling och hantering av persondata.

Automatisering (DPA/RPA)

Vi ökar din effektivitet och sänker dina kostnader.

Beslutsstöd

Vi bearbetar och synliggör data för bättre beslut.

ePI Produktions-uppföljningssystem

Öka din produktionseffektivitet och sänk produktionskostnaderna.

Intranät

Inspirera, kommunicera och samarbeta – tillsammans.

Ledningssystem och dokumenthantering

Säkerställ rätt dokument och version till verksamheten.

Onlineutbildning

Är er personal tillräckligt utbildad? INVID erbjuder tillsammans med vår partner en rad digitala utbildningar för att förbättra er kompetens och med det produktionseffektivitet.

PoV (Proof of Value)

Här börjar din digitala resa. Vi hjälper dig med förstudie, mätning, pilotstudie och en nulägesanalys.

Pyramid Business Studio - Affärssystem

Möter dina behov inom ekonomi, information och verksamhets- och beslutsstöd.

Rådgivning och strategi

Vi hjälper företag till en smartare och produktivare vardag.

Samarbete och kommunikation

Vi förenklar och effektiviserar företagens vardag.

Smart Industri 365

Vi mäter, förbättrar och utvecklar er produktion.

SommarAMEa

En smidig lösning för insamling och hantering av sommarjobb och feriearbeten.

Verksamhetskonsulting - Affärssystem

Identifierar behov, flöden och processer.

Verksamhetsoptimering/ Konsulting - Smart Industri 365

Optimerar verksamheter och ökar lönsamheten.

Visselblåsare

En genomtänkt Visselblåsarstrategi hjälper dig ha bättre koll på din organisation.

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att göra en strukturerad nulägesanalys och health check av verksamheten.

Joacim Antonsson

Småland

Joacim Kickén

Säljare

+46 (0)36-440 54 07

E-post

Joakim Jonson 418

Borås

Joakim Jonson

Platsansvarig

+46 (0)33-550 01 21

E-post

Jan Lilljegren (2)

Göteborg

Jan Lilljegren

Platsansvarig

+46 (0)70-328 95 98

E-post

Hans Skoglund

Stockholm

Hans Skoglund

VD och verksamhetsutveckling

+46 (0)8-506 003 15

E-post

Vill du veta mer om vad vi gör och vad som är på gång?

Skriv upp dig här för något, eller några, av våra nyhetsbrev, så får du ta del av nyheter, tips och trix och inbjudningar.