Corroventa Avfuktning

Besparing på 500 timmar/år genom effektivare och förkortade ledtider i orderhanteringsprocessen.

Corroventa 1

Från veckor till minuter

”Införandet av ett gemensamt affärssystem har medfört att vi numera kan fokusera på vår kärnverksamhet och mera värdeskapande arbeten.

Vi ser flera positiva effekter för vår leveransförmåga både vid normala omständigheter och under översvämningslägen som kräver snabba insatser.

Ett exempel på detta är att orderhanteringsprocessen har kortats ned väsentligt. Den processen har i genomsnitt effektiviserats med 30 min/order. I snitt hanterar vi 1 000 sådana order om året vilket innebär en besparing på 500 timmar för hela Corroventa-koncernen.

Efter införandet av den gemensamma lösningen har vi även kunnat kvalitetssäkra produktion, försäljning och service. Mycket tack vare att vi numera kan synkronisera hanteringen av artikelnummer mellan bolagen”.

Gustaf Nydahl, European Rental and Business Development Manager, Group Service Manager på Corroventa Avfuktning

Gustaf Nydahl

Problemet

Corroventa Avfuktning AB (Corroventa) utvecklar, tillverkar, säljer och hyr ut produkter för vattenskador, fukt, lukt och radon. Det handlar om en marknadsledande koncern med egna verksamheter i 7 länder som specialiserar sig på effektiva innovationer inom sitt segment.

Koncernen stod inför en rejäl utmaning för 6 av sina ingående bolag och med minst lika många olika system.

Detta blev ohållbart på sikt. Vardagliga arbetsuppgifter krävde flera personers inblandningar och processerna tog allt för lång tid. Mycket tid lades på icke värdeskapande flöden och denna trend ville man förändra.

Det krävdes förändringar för att kunna arbeta mer strategiskt och effektivt, men också för att kunna möta kraven med produktionskomplexitet, flexibel produktion, minskad produktionsstörning och tillväxt.

Corroventa

Lösning

I nära samarbete mellan projektledare från Corroventa och INVIDs verksamhetskonsulter upprättades en detaljerad projektplan per land och bolag. Varje implementation inleddes med en omfattande förstudie som innebar granskningar av samtliga bolagsprocesser och rutiner. Detta resulterade i en tydlig och strukturerad krav- och funktionsspecifikation, något som möjliggjordes via ett gott samarbete där man nyttjade varandras expertområden på ett optimalt sätt.

Projektet pågick under totalt 2,5 år och delades upp i följande 4 faser:

 

Fas 1

Implementation och uppstart av det svenska bolaget

Fas 2

Utvärdering och förbättringar av implementationen

Fas 3

Pilotimplementation i Österrike

Fas 4

Utrullningar i de 4 återstående länderna

Effekten

Corroventa bedömer att hela implementationsprojektet blev väldigt lyckosamt. Samtliga faktorer uppnåddes i projektet som höll både tids- och kostnadsplan.

Införandet av ett gemensamt affärssystem har resulterat i att Corroventa erhållit en effektivare vardag med ett standardiserat arbetssätt med möjligheter till att arbeta mer samkört och värdeskapande.

Det arbete som tidigare gjordes i flera olika system och landade i ett "svart hål" med svårigheter kring uppföljning och framtagning av statistik och beslutsunderlag ligger nu endast en knapptryckning bort.

Tack vare att flera personer kan utföra samma arbetsuppgifter i systemet har bolaget minskat sin sårbarhet.

De har vidare kunnat korta ner sin orderhanteringsprocess väsentligt. Den nya processen har effektiviserats i genomsnitt med 30 min/order. I och med att koncernen hanterar 1 000 sådana ordrar om året innebär detta en total besparing om ca 500 timmar.

Vidare har man kvalitetssäkrat flödet av artikelnummer och hantering av serienummer. Till detta skall tilläggas att man har eliminerat antalet felskickade leveranser mellan bolagen, från ett flertal i månaden till ett minimum.

I och med att allt är integrerat i ett och samma system finns det nu också stöd för framtagning av viktiga beslutsunderlag för inköp, produktion, försäljning och ekonomi.

Veckor blev till dagar och dagar till minuter.

Kort om Corroventa Avfuktning

Corroventa Avfuktning AB (Corroventa) utvecklar, tillverkar, säljer och hyr ut produkter för vattenskador, fukt, lukt och radon. Det handlar om en marknadsledande koncern med egna verksamheter i 7 länder som specialiserar sig på effektiva innovationer inom sitt segment.

Till Corroventa Avfuktning
Corroventa Logotyp (2)

Önskar du fler referenser inom Affärssystem Pyramid Business Studio?

Samtliga tjänster inom Affärssystem Pyramid Business Studio

Pyramid Business Studio - Affärssystem

Möter dina behov inom ekonomi, information och verksamhets- och beslutsstöd.

Health-check och nulägesanalys

Leder dig till affärssystem som är skräddarsytt efter just din verksamhet.

Verksamhetskonsulting - Affärssystem

Identifierar behov, flöden och processer.

Kontakta oss om du önskar flera referenser från vår sida inom affärssystemet Pyramid!

Linus Berglund

Småland

Linus Berglund

Affärsomådeschef - Verksamhetsstöd

+46 (0)36-440 54 37

E-post

Jan Lilljegren (2)

Göteborg

Jan Lilljegren

Plats- och Försäljningschef

+46 (0)70-328 95 98

E-post

Hans Skoglund

Stockholm

Hans Skoglund

VD och verksamhetsutveckling

+46 (0)8-506 003 15

E-post

Fler referenser

Smarta processer|

BIM Kemi - Dokumenthantering

Smarta processer|

BUBS Godis - Beslutsstöd

Bekymmersfri IT|

Danvikshem - Applikatorisk drift

Smarta processer|

Elektro Elco - Affärssystem med adressvalidering

Smarta processer|

Forserum Safety Glass - Produktionsuppföljning

Smarta processer|

Laserkraft - Smart Industri 365

Smarta processer|

Happy Homes - HappIT

Smarta processer|

Scandbio - Automatisera och effektivisera dina processer!

Smarta processer|

Hallins - 100-åringen som blev digital!

Bekymmersfri IT|

AJ Produkter - Effektiviserad klienthantering och höjd IT-säkerhet

Smarta processer|

Hillerstorps Schakt - Smart lösning för service, underhåll och internkommunikation

Vill du veta mer om vad vi gör och vad som är på gång?

Skriv upp dig här, så får du ta del av nyheter, tips och trix och inbjudningar.