1

Smart lösning för service, underhåll och internkommunikation

Digitaliserade flöden med gränssnitt i olika processer sparar 20 timmer per månad!

"Vi på Hillerstorps Schakt är mycket glada över att vi har fått denna applikationslösning för service och underhåll, samt Intranät, på plats. Vi har verkligen erhållit massor av positiva effekter för samtliga våra medarbetare, och vi bedömer att vi sparar ca 20 timmar i månaden tack vare detta.

Ett exempel på detta är att vi numera får in felanmälningar och åtgärder i ett tidigt skede, något som minskar stillestånd i stor utsträckning. Funktionerna för avvikelserapportering och hantering av eventuella tillbud är också värdefulla för oss.

Vi är också mycket tacksamma för tillgången till ett modernt och skalbart Intranät med flera smarta funktioner som har lyft vår interna kommunikation, exempelvis att ledighetsansökningar går direkt till rätt person för snabbast möjliga behandling.

Vi är glada att vi valde INVID som leverantör. De har varit en samarbetspartner till oss under 15 år, och sköter redan vår servermiljö. Deras inledande kartläggning av våra behov, och förmågan att lösa och föreslå det bästa för oss som kund, var fenomenal. De sammanställde dokumentation, utbildade och överlämnade på ett mycket bra sätt, för den lösning som har gett oss så många viktiga mervärden". 

Cecilia Ideskog, Ekonomiansvarig, HR Management, KMA-samordnare, Hillerstorps Schakt AB

C

Problemet

Hillerstorps Schakt AB (Hillerstorps Schakt) var i stort behov att få till arbetsprocesser och flöden när det gäller att fånga upp reparationer och underhåll. Detta för att minska stillestånd i projekt och säkerställa sin personals arbetsmiljö.

De ville bland annat kunna samla in olika data och få ut statistik på olika mätbara processer kopplat till stillestånd, verkstadsunderhåll- och reparationer/felanmälan på maskiner, lastbilar, bilar, släp och övrig utrustning. Exempelvis hur mycket en maskin är reparerad vad gäller tid, kostnad och antal tillfällen.

De hade dessutom ett önskemål om att kunna anpassa och utveckla ett intranät för utvecklad internkommunikation i befintlig Office 365-portal, som alla anställda är anslutna till.

IMG 2527

Lösningen

Det hela landade i en applikation, med det passande namnet Digger, för anpassning och lösning för service och underhåll, kopplat till befintlig Office 365-installation. En lösning som kunden äger själv, vilket bland annat innebär att man själva, och en eventuellt annan IT-leverantör, kan anpassa lösningen i dag och i framtiden.

Hela företaget berörs av den moderna lösningen. Några exempel på detta är att företagets ledningspersonal har det övergripande ansvaret för innehåll, arbetsprocesser och lösningens olika aktiviteter. Personal ute i fält utgör viktiga nyckelroller gällande rapporteringar in i systemet. Mekanikern tar emot och hanterar ärenden som rör verkstaden. Och arbetsledare återkopplar beviljad eller ej beviljad ledighet till personalen.

Vi på INVID och Hillerstorps Schakt hade aktiva dialoger under hela processens gång, och kunden arbetade internt med en grupp som fick testa på de olika funktionerna. Vid överlämnandet av lösningen överlämnade INVID en tydlig användarmanual och hur man administrerar lösningen. 

Effekten

Genom att digitalisera flöden med gränssnitt i olika processer, fångas diverse problem och behov numera upp på ett snabbt sätt som ger en bättre översikt och utökad kapacitet.

Företaget har exempelvis frigjort mycket resurser och ökat maskinutnyttjanden i sina projekt, och samtidigt fått ett rejält helhetsgrepp och förståelse för organisationen i sin helhet.

Man har bland annat utvecklat, anpassat och förenklat tillbud- och olycksfallsanmälningar, avvikelser i projekt, ledighetsansökan samt skapat möjlighet till att inkomma med önskemål, stort som smått i kombination med en förbättrad internkommunikation via ett användarvänligt Intranät.

Hillerstorps Schakt bedömer själva att man sparar ca 20 timmar i månaden tack vare detta.

Välkommen att kontakta oss om digital verksamhetsutveckling
4

Kort om Hillerstorps Schakt

Hillerstorps Schakt AB grundades 1978 och har omkring 20 anställda, samt ett stort antal samarbetspartners. Företaget åtar sig arbeten inom kabel och markentreprenader, som till exempel anläggning, läggning av kabel samt små och stora markentreprenader. Deras verksamhetsområde för markentreprenader samt kabelarbeten utförs i Jönköpings län och övriga Småland. Frekvent förekommande målgrupper utgörs av kommuner, byggbolag, energibolag, fastighetsbolag, industrier och privatpersoner. 

Läs mer om Hillerstorps Schakt
Namnlöst 1

Samtliga tjänster inom Smarta processer

AMEa Etablering

Underlättar integrationsprocesser och sköter dokumentation och uppföljning kring mottagning av ny­an­län­­da.

AMEa - Programvaror för arbetsmarknadsenheter

Underlättar och effektiviserar administrativt arbete för dig som arbetar på en kommunal arbetsmarknadsenhet.

AMEa WEb

Ett system för smidig och effektiv insamling och hantering av persondata.

Beslutsstöd

Vi bearbetar och synliggör data för bättre beslut.

ePI Produktions-uppföljningssystem

Öka din produktionseffektivitet och sänk produktionskostnaderna.

Health-check och nulägesanalys

Leder dig till affärssystem som är skräddarsytt efter just din verksamhet.

Intranät

Inspirera, kommunicera och samarbeta – tillsammans.

Ledningssystem och dokumenthantering

Säkerställ rätt dokument och version till verksamheten.

Onlineutbildning

Är er personal tillräckligt utbildad? INVID erbjuder tillsammans med vår partner en rad digitala utbildningar för att förbättra er kompetens och med det produktionseffektivitet.

PoV (Proof of Value)

Här börjar din digitala resa. Vi hjälper dig med förstudie, mätning, pilotstudie och en nulägesanalys.

Pyramid Business Studio - Affärssystem

Möter dina behov inom ekonomi, information och verksamhets- och beslutsstöd.

Rådgivning och strategi

Vi hjälper företag till en smartare och produktivare vardag.

Samarbete och kommunikation

Vi förenklar och effektiviserar företagens vardag.

Smart Industri 365

Vi mäter, förbättrar och utvecklar er produktion.

SommarAMEa

En smidig lösning för insamling och hantering av sommarjobb och feriearbeten.

Verksamhetskonsulting - Affärssystem

Identifierar behov, flöden och processer.

Verksamhetsoptimering/ Konsulting - Smart Industri 365

Optimerar verksamheter och ökar lönsamheten.

Visselblåsare

En genomtänkt Visselblåsarstrategi hjälper dig ha bättre koll på din organisation.

Kontakta oss om du önskar boka en inspirationsworkshop om hur vi automatiserar och effektiviserar processer!

Stefan Timbus

Småland

Stefan Timbus

Teamledare Produktivitet

+46 (0)36-440 54 46

E-post

Joakim Jonson 418

Borås

Joakim Jonson

Platsansvarig

+46 (0)33-550 01 21

E-post

Jan Lilljegren (2)

Göteborg

Jan Lilljegren

Platsansvarig

+46 (0)70-328 95 98

E-post

Hans Skoglund

Stockholm

Hans Skoglund

VD och verksamhetsutveckling

+46 (0)8-506 003 15

E-post

Fler referenser

Smarta processer|

BIM Kemi - Dokumenthantering

Smarta processer|

BUBS Godis - Beslutsstöd

Smarta processer|

Corroventa Avfuktning - Gemensamt affärssystem

Bekymmersfri IT|

Danvikshem - Applikatorisk drift

Smarta processer|

Elektro Elco - Affärssystem med adressvalidering

Smarta processer|

Forserum Safety Glass - Produktionsuppföljning

Smarta processer|

Laserkraft - Smart Industri 365

Smarta processer|

Happy Homes - HappIT

Smarta processer|

Scandbio - Automatisera och effektivisera dina processer!

Smarta processer|

Hallins - 100-åringen som blev digital!

Bekymmersfri IT|

AJ Produkter - Effektiviserad klienthantering och höjd IT-säkerhet

Vill du veta mer om vad vi gör och vad som är på gång?

Skriv upp dig här, så får du ta del av nyheter, tips och trix och inbjudningar.