Lager

Elektro Elco

Från minst 2 timmar till max 20 minuter per dag

Stressande vardag byttes till fokuserat värdeskapande

”Införandet av tjänsten Adressvalidering har skapat många positiva mervärden för vårt företag och våra kunder.

Förut lade vi tyvärr ned mycket tid på manuella hanteringar och rättningar av felaktiga adresser samt mycket spring som skapade onödig stress mellan avdelningarna.

Lösningen har resulterat i att vi har effektiviserat adresseringsprocessen från flera timmar i veckan till ett fåtal minuter per dag.”

Erik Andersson, Administration och IT på Elektro Elco

Electro Elco Erik Colour

Problemet

Elektro Elco AB är ett företag i teknikens framkant som utvecklar moderna belysningslösningar under varumärkena Hide-a-lite och ecolite.

Företaget upplevde stora bekymmer i hanteringen av olika adresser, inte minst leveransadresser. Detta berodde bland annat på grund av bristfällig registervård, vilket ledde till att det förekom felaktigt uppdaterade uppgifter i affärssystemet.

Målsättningen var att hitta en automatiserad lösning för att slippa manuella hanteringar som orsakar stress, missförstånd och felaktigheter som i sin tur påverkar såväl den egna som kundernas verksamheter.

För att kunna minimera leveransförseningar till sina kunder ville man skapa utvecklad kontroll via bevakningar och uppdateringar. Ett led i detta bestod av önskemål om att minimera så kallade bom-körningar hos speditörerna som resulterade i onödiga kostnader.

Lösning

INVIDs seniora utvecklingskonsulter började med att genomföra en omfattande utredning av aktuellt läge, men också samla information om vilket mål som vill uppnås.

Utifrån detta arbetades det fram ett förslag som klart och tydligt pekade på en passande lösning.

I detta specifika fall handlade det om att automatisera funktioner för att hantera adresser och leveransadresser utan manuell uppdatering eller bevakning.

Adressvalidering

Som många av INVIDs andra utvecklingsprojekt/ anpassningar mynnade detta nu ut i en standard-tjänst, som heter Adressvalidering, som också kan erbjudas andra affärssystemskunder.

För att inte behöva ”uppfinna hjulet på nytt” främjar vi utvecklingsarbeten som främjar effektivitet och utveckling tillsammans med olika typer av kunder. Inte minst med tanke på att samma lösningar oftast kan appliceras hos flera olika företag.

Lager

Effekten

Tack vare den automatiserade lösningen har Elektro Elco minskat sin administrativa hantering av leveransadresser för sin kundtjänstavdelning. Dessutom har lösningen lett till en mer stressfri vardag med fokus på värdeskapande arbete i stället för rättningar.

Lösningen säkerställer att personalen numera har rätt underlag redan vid orderregistreringar vilket medför att godsen hamnar på rätt platser och vid rätt tidpunkter.

Den automatiserade lösningen har effektiviserat de aktuella processerna på ett imponerande sätt. Från att tidigare ha lagt ner flera timmars arbete i veckan för att rätta och validera leveransadresser manuellt till att numera nyttja endast ett fåtal minuter per dag.

 

Kort om Elektro Elco

Elektro Elco är ett företag i teknikens framkant som utvecklar moderna belysningslösningar under varumärkena Hide-a-lite och ecolite.

Försäljning sker främst till installatörer via grossister, samt ”gör det själv butiker” och butikskedjor.

Till Electro Elco
Electro Elco Logotyp 1080X1080 (1)

Önskar du fler referenser inom Affärssystem Pyramid Business Studio?

Samtliga tjänster inom Affärssystem Pyramid Business Studio

Pyramid Business Studio - Affärssystem

Möter dina behov inom ekonomi, information och verksamhets- och beslutsstöd.

Health-check och nulägesanalys

Leder dig till affärssystem som är skräddarsytt efter just din verksamhet.

Verksamhetskonsulting - Affärssystem

Identifierar behov, flöden och processer.

Kontakta oss om du önskar flera referenser från vår sida inom affärssystemet Pyramid!

Linus Berglund

Småland

Linus Berglund

Affärsomådeschef - Verksamhetsstöd

+46 (0)36-440 54 37

E-post

Jan Lilljegren (2)

Göteborg

Jan Lilljegren

Plats- och Försäljningschef

+46 (0)70-328 95 98

E-post

Hans Skoglund

Stockholm

Hans Skoglund

VD och verksamhetsutveckling

+46 (0)8-506 003 15

E-post

Fler referenser

Smarta processer|

BIM Kemi - Dokumenthantering

Smarta processer|

BUBS Godis - Beslutsstöd

Smarta processer|

Corroventa Avfuktning - Gemensamt affärssystem

Bekymmersfri IT|

Danvikshem - Applikatorisk drift

Smarta processer|

Forserum Safety Glass - Produktionsuppföljning

Smarta processer|

Laserkraft - Smart Industri 365

Smarta processer|

Happy Homes - HappIT

Smarta processer|

Scandbio - Automatisera och effektivisera dina processer!

Smarta processer|

Hallins - 100-åringen som blev digital!

Bekymmersfri IT|

AJ Produkter - Effektiviserad klienthantering och höjd IT-säkerhet

Smarta processer|

Hillerstorps Schakt - Smart lösning för service, underhåll och internkommunikation

Vill du veta mer om vad vi gör och vad som är på gång?

Skriv upp dig här, så får du ta del av nyheter, tips och trix och inbjudningar.