INVID optimerar affärsprocesser inom IT - infrastruktur, molntjänster och verksamhetsstöd

Våra erbjudanden

IT-infrastruktur

"Etablerade och nyskapande IT-lösningar med fokus på kostnadseffektivitet och ökade nyttoeffekter."

Molntjänster

"Flexibla, trygga och skalbara IT-funktioner till fasta priser."

Verksamhetsstöd

"Stort verksamhetskunnande i kombination med processtödjande IT-system som skapar affärsnytta och ökad konkurrenskraft."

Trendspaning

IT-infrastruktur

Serverinfrastrukturen blir mer och mer självläkande

Molntjänster

Användare vill konsumera IT på ett annorlunda sätt

Verksamhetsstöd

Effektivisera, nu och i framtiden