Compliance och policys

Få koll på att du följer och efterlever regler

Compliance och Policys 1 - INVID Gruppen

Säkerhet och personuppgifter

Idag förväntar vi oss att företag och leverantörer följer de lagar och regler som rör säkerhet och personuppgifter. Om du upplever att ett företag inte har stenkoll när det gäller säkerhetsåtgärder finns risken att du blir skeptisk till om det är ett varumärke du kan lita på.

Compliance handlar om regel- eller standardefterlevnad, exempelvis av ISO 27001, NIST och GDPR och visualiserar hur väl ett företag följer de regler och rekommendationer som finns.

Policys kring informationssäkerhet

För att kunna följa regler behöver du som företagare ha koll på vad som är relevant för dig och ditt företag och vad andra förväntar sig att ni ska efterfölja.

Efter att ha identifierat vilka lagar eller regler som är relevanta behöver du se till att ni har policys kring informationssäkerhet och hur ni som företag arbetar utifrån dem. Standarder är ett väldigt bra hjälpmedel för att veta att du gjort en bedömning utifrån en norm som är allmänt accepterad.

Compliance och Policys 2 - INVID Gruppen

Informationssäkerhet

I policys kan du läsa om de regler som rör informationssäkerhet och vad du som företagare behöver ha koll på. Upplever du att det är en ogenomtränglig djungel, hjälper vi dig på vägen.

Vi har lång erfarenhet av att införa standarder och se till att företag har rätt förutsättningar för att efterleva de regler och lagar som krävs för din verksamhet.

I processen hjälper vi till att göra en nulägesanalys, upprättar och implementerar de åtgärder som behövs samt gör bedömningar av hur väl ni lever upp till dessa.

Compliance och Policys 3 - INVID Gruppen

Välkommen att kontakta oss om du önskar hjälp med Compliance och Policys

Vetton Gramozo

Småland

Vetton Gramozi

Teamledare, IT- och informationssäkerhet, Enterprise IT

+46 (0)36-440 54 23

E-post

Jan Lilljegren (1)

Göteborg

Jan Lilljegren

Plats- och Försäljningschef

+46 (0)70-328 95 98

E-post

Jonas Dahlin

Stockholm

Jonas Dahlin

Senior konsult

+46 (0)8-506 003 09

E-post

Vill du veta mer om vad vi gör och vad som är på gång?

Skriv upp dig här för något, eller några, av våra nyhetsbrev, så får du ta del av nyheter, tips och trix och inbjudningar.