Att följa lagar och övriga miljöregler, samt att ta ett etiskt och socialt ansvar i miljöfrågor är ett absolut minimikrav. Med hållbara och långsiktiga IT-lösningar vill vi bidra till ett samhälle med större miljöfokus.