INVID Gruppen

Aktiviteter

För oss är det viktigt att bjuda in befintliga och potentiella kunder till aktiviteter som utvecklar och engagerar. Det kan vara föreläsningar med spännande föreläsare, vidareutbildning i någon av våra tjänster, eller inspirerande workshop. Nedan kan du se vilka aktiviteter vi planerat in för den närmaste tiden.