Avtal

Avtal

 

Inom INVID Mitt så finns bolagen INVID Eskilstuna AB, INVID Falun AB , INVID Stockholm AB, INVID Mitt Telekom AB, INVID Västerås AB och INVID Örebro. Här presenterar vi ramavtalen som Offentlig Sektor kan avropa ifrån för dessa bolag.

Kontaktperson inom INVID Mitt är: 
Tore Nallgård: 021-10 66 07, tore.nallgard@invid.se


Direktupphandling

Den vanligast förekommande situationen då direktupphandling används är då det som ska köpas har ett värde som understiger direktupphandlingsgränsen. Direktupphandlingsgränsen är 534 890 kronor enligt LOU eller 993 368 kronor enligt LUF/LUFS för ett kalenderår. Mer om det kan du läsa här.

 ______________________________________________________________________________________

 

Aktuella ramavtal

Klient - Datorer, Surfplattor/Läsplattor, Bildskärmar, Tunna klienter och tillbehör.
INVID Mitt har med bolaget INVID Stockholm AB vunnit det nya avtalet och är där med på regionerna:

  • Klient 2, Stockholm, Gotland och Sydöstra Sverige
  • Klient 4, Rikstäckande
  

 

INVID kan erbjuda allt ifrån enstaka leveranser av klienter och övriga produkter med tillbehör till mer omfattande leveranser av större volym. Vi har lång erfarenhet av klienthantering och arbetsplats som tjänst, välkommen att kontakt oss för mer information eller om frågor gällande ramavtalet. 

Kontaktperson inom INVID Mitt är: 
Lennart Ekman: 08-400 260 21, lennart.ekman@invid.se

 

Klienter - Klient 4 - Rikstäckande
Avtalsperiod: 2017-06-01 - 2018-11-30 

Ramavtalsområdet omfattar klientprodukter och produktnära tjänster samt tillbehör.

Med produktnära tjänster avses tjänster som är direkt kopplade till de klienter som kan avropas på ramavtalen. Tidpunkten för utförandet av tjänsten kan vara skild från köpet av klienten. Produktnära tjänster kan avropas separat, dvs. fristående från klienterna. Vidare omfattas även produktnära konsultstöd och tjänster.
Med tillbehör avses hårdvara med tillhörande drivrutiner och programvara som kan installeras till dator eller till bildskärm m.m.

Inom ramavtalsområdet finns fyra delområden (Klient 1- 4). Indelning är geografiskt gjord. Inom vilket geografiskt område leverans ska ske avgör vilket delområde som är tillämpligt.

Läs mer om Klient 4 Rikstäckande på avropa.se

 

Klienter - Klient 2 - Region Stockholm och Gotland samt region Sydöstra
Avtalsperiod: 2017-06-01 - 2018-11-30 

Ramavtalsområdet omfattar klientprodukter och produktnära tjänster samt tillbehör.

Med produktnära tjänster avses tjänster som är direkt kopplade till de klienter som kan avropas på ramavtalen. Tidpunkten för utförandet av tjänsten kan vara skild från köpet av klienten. Produktnära tjänster kan avropas separat, dvs. fristående från klienterna. Vidare omfattas även produktnära konsultstöd och tjänster.
Med tillbehör avses hårdvara med tillhörande drivrutiner och programvara som kan installeras till dator eller till bildskärm m.m.

Inom ramavtalsområdet finns fyra delområden (Klient 1- 4). Indelning är geografiskt gjord. Inom vilket geografiskt område leverans ska ske avgör vilket delområde som är tillämpligt.

Läs mer om Klient 2 Region Stockholm, Gotland och Sydöstra på avropa.se

Kontakta oss

Västerås

Välkommen att kontakta oss för att erhålla mer information om oss och våra tjänster.

INVID Västerås

021-10 66 00

vasteras@invid.se


Besöksadress:
Metallverksgatan 10, Västerås


Maila INVID om önskad kontakt via ett smidigt formulär »