Sponsring Värnamo

- INVID är en ledande och ansvarstagande aktör som tar avstamp från fyra kärnvärden och ett affärsmässigt samarbete som skapar mervärden för samtliga inblandade

 

Ansvarstagande aktör
INVID Värnamos syn på sponsring är att vi skall uppfattas för det vi är, nämligen en ledande och ansvarstagande aktör som baserar våra insatser utifrån fyra kärnvärden;

  • Effektivitet
  • Etik och moral
  • Kvalitet
  • Trygghet

 

Samhållspåverkan
På samma sätt som vi arbetar med CSR – Corporate Social Responsibility – strävar vi hela tiden efter att ta ansvar för hur vår verksamhet påverkar samhället, miljön och våra olika intressenter även i vårt sponsringsupplägg.

 

Policy
Välkommen att ta del av vår sponsringspolicy genom att klicka på PDF: en nedan.

 

Önskad dialog?
Vi på INVID stämmer av våra aktuella sponsorsamarbeten under oktober månad varje år.

Mot den bakgrunden skall man kontakta oss senast den 30 september om man önskar föra en dialog med oss gällande sponsring för närmast följande kalenderår.

Kontakten tas via formuläret nedan.

Välkommen med ert förslag och motivering som tar avstamp från ansvarstagande kärnvärden och ett affärsmässigt samarbete som skapar mervärden för båda parter.