Svensk industri går tyvärr på halvfart

2017-06-08

Tänk efter, tänk om och börja er resa idag mot en ny företagskultur via INVIDs smarta lösningar som optimerar svensk industri.

 

Utmaning
Många svenska företag står idag inför utmaningen att kunna möta den globala konkurrensen och vi samtliga är väl medvetna om att vi har en hög lönekostnad i relation till många andra länder.

För att kompensera för det måste företagen bli effektivare och leverera större mervärden.

Det är i strävan efter en större effektivitet som vi på INVID har etablerat oss som strategisk partner inom satsningsområdet ”Smart Industri”.


Stor förvåning
Många företag tror att de system som vi har är optimala och inser inte den hela effektiviseringspotentialen.

Ett skäl är att de flesta stöd-system, exempelvis affärssystem, jobbar utifrån teoretiska data, dvs hur lång tid en process i teorin ska ta.

Men när företagen sedan mäter i realtid blir förvåningen oftast stor.

 

Endast 27 % nyttjandegrad
Vi på INVID kan exemplifiera detta med ett företag som ville effektivisera produktionen,  där de jobbade i 2-skift.

Vid mätningar i realtid visade sig att deras maskiner bara användes 27 procent av tiden totalt under båda skiften.
  

Från två till ett skift
Det gav dem basen till en tydlig handlingsplan i effektiviseringsarbetet och efter ett tag hade det aktuella företaget gått ner till enbart ett skift samtidigt som produktionen hade ökat.

 

Minst 10%
Även om just detta företag nådde en mycket hög effektivisering så har vi på INVID inte jobbat med något företag som inte lyckats effektivisera verksamheten med åtminstone minst 10 procent.
 

Tre perspektiv på effektivisering
Vi erbjuder stöd utifrån tre perspektiv;

  • Teknologi
  • Processer
  • Organisation

Inom alla tre finns ofta stora möjligheter till effektiviseringar.
 

Teknologi
När det gäller teknologiperspektivet så handlar det om att mäta och effektivisera olika stödsystem.
Det är bland annat viktigt att man jobbar med systemintegration där system kan dela på gemensamma data istället för att bygga ett antal parallella system. 
 

Processer
Utifrån processperspektivet gäller det att hjälpa kunder att ta fram maskinkostnader, att göra värdeflödesanalyser och att identifiera olika förbättringsprocesser.
Här gäller det att identifiera orsaker till störningar och stopp, minimera omställningstider, sätta upp tydliga mål och omsätta allt i en konkret handlingsplan.


Organisation
Det sista perspektivet, men kanske viktigaste, är organisationen.

Där gäller det att utveckla en intern kultur som gör att samtliga medarbetare jobbar mot samma mål och fokuserar på effektiviseringsprocesserna.

Vi kallar organisationsperspektivet för att jobba med Medarbetare 4.0, för att visa på vikten att få med medarbetarna i arbetet mot Industri 4.0.
  

Läs mer
Välkommen att läsa mer om vårt koncept inom smart industri på vår hemsida genom att klicka på länken nedan eller bilden till vänster.

Läs mer här om Smart industri

 

Titta mer
Missa heller inte att titta på en film som berättar om svensk industris utmaningar och som visar hur vi på INVID kan hjälpa till med att optimera verksamheter på flera olika smarta sätt genom att klicka på länken eller bilden nedan;

 

 

Titta på en film här om Smart industri

 

Prata mer
Välkommen att kontakta oss på INVID för personlig information om Smart industri genom att maila till adressen  smart.industri2017@jkp.invid.se eller kontakta Mathias Gyllensvärd enligt nedan;

• Tel.   0380-49 45 70

• Mail   mathias.gyllensvard@invid.se
 

Svensk industri går tyvärr på halvfart