Ta chansen att anmäla er till INVIDs populära avrops-utbildningar under vintern/våren 2018!

2017-12-27

- läs mer om fyra populära Pyramid-utbildningar som optimerar ert nyttjande av affärssystemet och som arrangeras vid önskade datum som passar era kalendrar!

Varmt välkommen!

Under vintern och våren erbjuder INVID fyra avrops-utbildningar med fullt fokus på Pyramid.

Efter det att vi erhåller intresseanmälningar kommer utbildningarna att arrangeras efter era datummässiga önskemål.


Detta för att vi skall kunna erbjuda kurserna vid så lämpliga tillfällen som möjligt för er kunder!

 

 

Pyramid-utbildning -  Grundkurs

Kursen utgör grunden för att börja använda Pyramid på ett effektivt sätt.

Utbildningen genomförs under en halvdag och ger er en helhetsbild av det aktuella affärssystemet och visar hur ni
orienterar er i, och använder sig av, Pyramid 4 på ett optimalt sätt.

 

 

 

Pyramid-utbildning - Butik och kassa


Under en kompetensintensiv förmiddag på INVIDs huvudkontor i Jönköping har ni möjlighet att erhålla viktig
kunskap om kassamodulens olika standardfunktioner samt viktig information om hur man optimerar kassan
för att passa sin egen verksamhets behov. 

Utbildningen vänder sig huvudsakligen till såväl systemansvariga som superusers och butikspersonal i företag
som kör Pyramids kassamodul.

 

 

 

Pyramid-utbildning - Systemadministratör

Denna attraktiva utbildning riktar sig till företag som har behov av en systemansvarig med
kunskap om hur Pyramid är uppbyggt och fungerar.

Under en heldag får man såväl teoretiska som praktiska kunskaper inom bl.a. PBS administration,
användare, arbetsplatser.

Dessutom hanteras Windowstjänster, loggningar, optimeringar samt
kontroll- och underhållsmenyer.

 

 

 

Pyramid-utbildning - CRM/Säljstöd

Om ni arbetar med sälj- och marknadsrelaterade uppgifter i Pyramid 4 så är detta en
utbildning som borde passa er perfekt.

Utbildningen riktar sig till er som vill arbeta strukturerat och effektivt inom detta viktiga område.

Denna halvdagsutbildning fokuserar nämligen till 100 % på Pyramid CRM/Säljstöd i Pyramid 4.

 

 

 

Ta chansen att anmäla er till INVIDs populära avrops-utbildningar under vintern/våren 2018!