Nu lanserar vi en effektiv systemlösning för administrativ avtalshantering

2017-04-27

- ett kraftfullt verktyg för hantering och lagring av alla typer av avtal.

 

Strukturerad hantering
INVID Avtalshantering möjliggör strukturerad hantering av aktuella avtal som sparas på en och samma plats.

 

Administration av alla slags avtal
Lösningen är användbar för administration av alla slags avtal som t.ex. kund- och leverantörsavtal, maskin-, hyres- eller leasingavtal m.fl. på ett enkelt, strukturerat och flexibelt sätt.

 

SharePoint
Verktyget baseras på Microsoft SharePoint som ger naturliga möjligheter till integrationer med exempelvis INVID Intranät och INVID Ledningssystem.

Sökfunktion
INVID Avtalshantering innehåller flera viktiga funktioner, bl.a. sökning och vyer, där ”söket” utgör en kraftfull funktion för att producera olika vyer.

I dessa vyer finns bl.a. ”Mina avtal” och ”Avtal som snart löper ut”. För att förenkla användandet, och för att få en översikt av samtliga avtal, kan dessa vyer publiceras lättöverskådligt på Intranätet.

Mailfunktion
Det finns även en funktion som ombesörjer att mail skickas ut till berörda personer före avtalsutgångar med automatik.

 

Metadata
SharePoints funktioner för Metadata utgör ett viktigt verktyg för att avtalen skall kunna kopplas till relevanta områden för att på ett enkelt sätt få full kontroll på just det avtalet och vilken kund som det berör.

Avtalen kan då kopplas till t.ex. kunder, leverantörer, specifika avdelningar, lagringsplatser o.s.v.

 

Mer information på egen hand
Välkommen att läsa mer om INVID Avtalshantering via länken nedan:

Länk - INVID Avtalshantering

 

Personlig information
Välkommen att kontakta Robert Stenmarker för personlig information om INVID Avtalshantering via följande alternativa kontaktvägar;

 

 

 

Nu lanserar vi en effektiv systemlösning för administrativ avtalshantering