Uppskattad utbildning av Systemadministratörer

2016-09-28

Under tisdagen den 27/9 arrangerades INVIDs Pyramidutbildning för Systemadministratörer. Aktiviteten ägde rum på huvudkontoret i Jönköping och utbildningen fick ett riktigt högt betyg av deltagarskaran.

 

Det var en av INVIDs alla högt certifierade affärssystemskonsulter, Jakob Olsson, som höll i trådarna under den utbildning som har skräddarsytts för att passa en organisations systemadministratör på ett optimalt sätt.


 
Målgrupp
Utbildningen riktar sig till med andra ord personal inom företag som använder Pyramid och som har behov av en systemansvarig i organisationen med kunskap om hur Pyramid är uppbyggt och fungerar.


 
Underhåll och administration
Som systemadministratör tar man hand om arbetsuppgifter som är relaterade till Pyramids systemrutiner samt underhåll och administration.


 
Värdefullt stöd
Den person som har genomfört denna utbildning utgör ett värdefullt stöd för övriga medarbetare genom att ta hand om Pyramids systemrutiner på ett optimalt sätt.

 

 


 
Ingående delmoment
Utbildningens agenda under den aktuella tisdagen utgjordes av följande nio huvudpunkter;
 
• PBS administration (Bolag, språk, regler för körning av programmet, datumformat m.m.)
• Användare, arbetsplatser och skrivarhantering
• Administrera behörigheter i behörighetsmodulen
• Pyramids Windows-tjänster
• Diagnosverktyg i Pyramid, registerdiagnos och Runtime trace
• Registerstädningar
• Registerloggningar och loggningsflöde
• Tips för optimering av Pyramid
• Kontroll- och underhållsmenyer i Pyramid


 
Högt utvärderingsbetyg
Av de samtliga inlämnade utvärderingsblanketterna att döma så var det mycket nöjda deltagare som lämnade INVID Jönköping efter den aktuella aktiviteten och vi vill passa på att tacka samtliga deltagare för en mycket givande dag.
 

Bilder
Välkommen att klicka på länken nedan för att ta del av ett kortare bildspel från utbildningen

Bilder – Pyramidutbildning – Systemadministratör – 2016-09-27

 

Utbildningsbroschyr
Ni är även varmt välkommen att läsa mer om höstens och vinterns Pyramid-utbildningar via följande länk:


Länk - Utbildningar - Hösten och vintern 2016

 

 

Uppskattad utbildning av Systemadministratörer