Stort intresse för det mobila lagersystemet Qpick

2016-10-28

- vid Qsys och INVIDs gemensamma seminarium i Jönköping den 27/10!

 

Användarvänligt
Lagersystemet Qpick utvecklas av företaget Qsys. Qpick är förmodligen det mest moderna, intuitiva och användarvänliga på marknaden! Utvecklingen har styrts av hur en lagerarbetare utför sina arbetsuppgifter och vad denne ställs inför för utmaningar.

 

Viktiga mervärden
De önskade effekterna ligger bl.a. i den smidiga hanteringen och den ökade mobiliteten. Qpick levererar sparsam, men tillräcklig och rätt, information vid rätt tillfälle.

Lösningen är utrustad med tillräckligt stora knappar för att kunna jobba effektivt, ett flöde som gör att man blir vägledd istället för att behöva välja.

 

Optimal mobilitet
Systemet innehåller smarta funktioner som gör att saker blir rapporterade då de faktiskt utförs. Qpick är körbart på allt från industri-truckdatorer till surfplattor och smartphones. Ja, ni ser själva, listan på intressanta mervärden för mobila mervärden kan göras lång.

 

Seminarium
Under torsdagen den 27/10 arrangerade INVID och Qsys ett praktiskt inriktat seminarium i det förstnämnda företagets lokaler.  Under denna halvdag demonstrerades hur Qpick fungerar i praktiken och hur vi på INVID kan hjälpa våra kunder med en smidig integration mot sina Pyramid-system.

 

Högt betyg
Om man skall döma av resultatet från de utvärderingsblanketter som lämnades in av de intresserade besökarna så väckte lösningen ett stort intresse och gav mersmak inför fortsatta dialoger inom området.

 

Bilder
Välkommen att klicka på länken nedan för att se bilder från det aktuella seminariet;

 

Länk- Bildspel

Stort intresse för det mobila lagersystemet Qpick