Fullsatt på Pyramidutbildningen Lagerstyrning

2016-11-02

- En fullmatad grundkurs för de som ville lära sig mer om Pyramids inköps- och lagerrutiner.

 

Vi på INVID hade nöjet att bjuda in till ytterligare en efterfrågad – och helt ny - Pyramid-utbildning under onsdagen den 2/11. 

Denna gång handlade det om en heldags-grundkurs inom ämnet Lagerstyrning vars lokal var fylld till sista plats.

 

Erfaren utbildare
Kursen leddes av Joakim Hermanson som är en av våra egna, högt certifierade, Pyramidkonsulter på vårt huvudkontor i Jönköping.

 

Teori och praktik
Den aktuella utbildningen syftade till att ge deltagarna de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att kunna arbeta på ett smart sätt inom Pyramids lager- och inköpsmoduler.

 

 

 

Erfarenheter och tips
Utöver detta förmedlade även utbildningen värdefulla erfarenheter och tips för att kunna använda Pyramid ännu effektivare i de vardagliga gärningarna.

 

Innehåll
Den aktuella kursdagens agenda innehöll ett flertal delmoment där följande områden berördes:

• Inköpsparametrar och artikelklassificering

• Beräkningsmetoder inköp

• Inköpsberedning och anmodan

• Behovsanalys och varupåfyllnad

• Leveranssäkerhet

• Leveransplanering och prognoser

• Lager, lagerplatser och batch-hantering

• Inventering och in- och utleveransrutiner

• Nyheter och praktiska tips

 

Högt betyg
Om man skall döma av resultatet från de utvärderingsblanketter som lämnades in av de intresserade besökarna så var det en belåten skara som lämnade Batterigatan 18 efter avslutad utbildning.

 

Bilder
Välkommen att klicka på länken nedan för att se bilder från den aktuella utbildningen.

Länk - Bildspel

Fullsatt på Pyramidutbildningen Lagerstyrning