AutoFlowChart möjliggör ett exemplariskt flöde för intern kommunikation.

2016-11-23

- Det kvalitetsmedvetna företaget Stålgross AB lovordar ett processhanteringssystem som tar allt större marknadsandelar!

 

Platta varmvalsade plåtprodukter
Stålgross AB (Stålgross)  är ett ledande företag inom nischen platta varmvalsade plåtprodukter till svensk industri.

 

Nyckeltal
Det Jönköpingsbaserade företaget, som har sitt lager placerat i västgötska Mariestad, består av 10 anställda. Tillsammans levererar de en volym om ca 20 000
ton stål per år till en omsättning av ca 135 M SEK.

 

 

 

Kvalitet i alla led
Stålgross vill särskilja sig genom att erbjuda kvalitet i alla led. Allt från det noggranna valet av leverantörer, där man kan garantera kvaliteten på det material man levererar, till smarta och effektiva logistiklösningar.

Man säger sig även vara noga när man väljer IT-partner där man enligt egen utsago har hamnat helt rätt vid valet av INVID.

 

Flexibelt processhanteringssystem
Stålgross har valt INVID och vår lösning AutoFlowChart för att strukturera sina processer, rutiner och dokument 

Det är ett flexibelt verktyg som tar allt större marknadsandelar som underlättar och effektiviserar även arbetet kring ISO 9001, ISO 14 000, ISO/TS 16949 och andra standarder.


Publicering och dokumenthantering
AutoFlowChart  innehåller såväl funktioner för publicering som dokumenthantering och kan användas som en fristående applikation, eller i
kombination, med exempelvis Microsoft SharePoint eller SharePoint Online.

Lösningen fungerar även utmärkt tillsammans med andra dokumenthanteringssystem

 

Exemplariskt flöde för  inter kommunikation
Stålgross VD, Johan Helge, sammanfattar sina tankar om INVID som IT-partner och lösningen AutoFlowChart på följande sätt;

- Vi är mycket nöjda med hur INVID hanterar sitt åtagande mot oss. Utifrån ett utpräglat kundorienterat synsätt levererar de ett modernt, stabilt och flexibelt processhanteringssystem som tilltalar oss.

Den användarvänliga lösningen AutoFlowChart hjälper oss att hålla ordning på vårt viktiga kvalitetsledningsarbete.

Sammantaget så skapar denna effektiva lösning ett exemplariskt flöde för vår interna kommunikation.

 

Läs mer om Stålgross och AutoFlowChart
Välkommen att läsa mer om företaget Stålgross AB och om hur lösningen AutoFlowChart har effektiviserat företagets interna kommunikation via länken till höger - Läs mer

AutoFlowChart möjliggör ett exemplariskt flöde för intern kommunikation.