Högt betyg för ett välbesökt seminarium om Veeams backup- och återläsningsfunktioner

2016-03-23

Under onsdagen den 23/3 arrangerade INVID Jönköping ett seminarium om backup- och återställningsfunktioner. Seminariet gav mersmak och högt utvärderingsbetyg från den besökande skaran.

Inte komplicerat
Under det välbesökta seminariet beskrev Veeams och INVIDs personal varför tillgänglighet inte behöver vara komplicerat.

 

Back up och Disaster Recover-tjänster
Det informerades bl.a. om hur man kan ta tillvara på hela potentialen i backupdata via moderna och effektiva lösningar från Veeam, populära funktioner som tar allt större marknadsandelar.

 

Delmoment
Agendan innehöll bl.a. följande delmoment

  • Veeams utveckling till vad företaget är idag
  • Nyheter och funktioner Veeam B&R version
  • Backup och D/R som tjänst, Veeam Cloud Connect

 

Quiz
Under aktiviteten genomförde även en quiz med några mer, eller mindre, kluriga frågor.  Deltagarna fick i och med det chansen att tävla om en radiostyrd helikopter med en ca-längd om 30 centimeter.

Nedan följer en redovisning av de rätta svaren.

Fråga 1:
Veeams produkter ser till att organisationer uppfyller kraven på återställningstider (RTO) och recovery point objectives (RPO) på:
Rätt svar: Mindre än 15 minuter för alla program och data

Fråga 2:
I Småland finns INVID representerat med kontor i Jönköping, Värnamo och på ytterligare en ort. Var?
Rätt svar: Nässjö

Fråga 3:
Varje omfattande tillgänglighetsstrategi måste innehålla en off-site infrastruktur, oavsett om den förvaltas internt eller av en betrodd tjänsteleverantör. Vad heter Veeams molnlösning?
Rätt svar: Veeam Cloud Connect

Fråga 4:
INVIDs marknadserbjudande består av tre huvudområden. IT-infrastruktur, Verksamhetsstöd och vad mer?
Rätt svar: Molntjänster

Fråga 5:
Med vilken produkt gör Veeam det möjligt att få översikt över hela din Vmware och Hyper-V infrastruktur? Veeam ONE, Veeam Managemnet Pack eller båda?
Rätt svar: Båda

Skiljefråga:
För att informera om denna aktivitet distribuerade vi på INVID ut ett nyhetsbrev under tisdagen den 15 mars. Till hur många mailadresser var detta nyhetsbrev adresserat?
Rätt svar: 3059 stycken

 

Vinnare
Det blev en jämn kamp om den radiostyrda helikoptern, men vi har en vinnare med alla rätt och närmast i skiljefrågan.

Vi säger ett stort grattis till Dennis Hejmbert från företaget IData. Dennis kommer att erhålla sitt välförtjänta pris inom kort av en av våra medarbetare vid INVIDs Värnamokontor, nämligen Henri Rindert.

 

Högt utvärderingsbetyg
Av de inlämnade utvärderingsblanketterna att döma så var det mycket nöjda deltagare som lämnade INVID Jönköping efter den aktuella aktiviteten och vi vill passa på att tacka samtliga för en mycket givande dag.

 

Bilder
Välkommen att klicka på länken nedan för att ta del av ett kortare bildspel från denna informativa onsdagsförmiddag i Jönköping

Bilder – Seminarium - Veeam - INVID Jönköping

 

Högt betyg för ett välbesökt seminarium om Veeams backup- och återläsningsfunktioner