Givande Steg 2-utbildning med workshops-upplägg inom Pyramids Rapportgenerator.

2016-03-16

Under onsdagen den 16/3 arrangerade INVID Jönköping en uppföljningskurs inom Pyramids Rapportgenerator. En utbildning som gav såväl mersmak som högt utvärderingsbetyg.

Workshop
Det var en av våra egna affärssystemskonsulter, Joakim Hermansson, som höll i trådarna under den aktuella aktiviteten då deltagarna erhöll fördjupade kunskaper inom Rapportgeneratorn under workshopens tecken.

Blanketter och rapporter
Exempel på detta var att lära sig göra justeringar av nya varianter av blanketter och rapporter och att hämta ”dolda” fält.

Specialformateringar
Dessutom fördjupade min sig inom mer avancerade användningsområden, bl.a. hur man kan styra information på rapporter genom specialformateringar.

Streckkoder
Andra exempel på delmoment som behandlades under den aktuella heldagsutbildningen var;

  •          Textvariationer på ordererkännanden beroende på kundens språk eller för olika projekt

  •          Användning av streckkoder och QR-koder på blanketter 

Högt utvärderingsbetyg
Av utvärderingsblanketterna att döma så var det mycket nöjda deltagare som lämnade INVID Jönköping efter den aktuella aktiviteten och vi vill passa på att tacka samtliga för en mycket givande dag.

Bilder
Varmt välkommen att klicka på länken nedan för att ta del av ett antal bilder som förevigade denna utbildningsdag på Batterigatan 18 i Jönköping.

Bilder - Pyramidutbildning - Rapportgenerator - Steg 2 - 2016-03-16

Givande Steg 2-utbildning med workshops-upplägg inom Pyramids Rapportgenerator.