Se filmen som visar hur Ragnars Inredningar ökade sin produktivitet med ca 30 %

2016-06-22

Företaget reducerade totalkostnader för sågning samtidigt som de reducerade ledtiden på skivmaterial från leverantörer.

Gert Johansson har som bekant nyligen bytt företagstillhörighet från Exoro till INVID. 

Tack vare detta kan han numera erbjuda en gedigen erbjudandeportfölj inom områdena IT-infrastruktur, Molntjänster och Verksamhetsstöd.

Gert har störst fokus på det sistnämnda området i allmänhet och lösningar inom Beslutsstöd Produktion i synnerhet.

 

Kundnytta och fallstudie
Vi har på senare tid berätta om våra populära erbjudanden inom just Beslutsstöd Produktion, bl.a. via två nyhetsbrev.

I det första nyhetsbrevet, under vecka 24, beskrev Gert exempel på kundnytta som man erhåller vid nyttjande av vårt koncept Exoros system Production Intelligence (ePi).

Det andra nyhetsbrevet, det som distribuerades ut under vecka 25, ägnade han åt en fallstudie där jag beskrev hur företaget SPC Superfos i Mullsjö kunde öka sin effektiva maskintid med 10-15 % tack vare lösningar från oss på Exero och INVID.

Om ni inte har haft tillgång till dessa nyhetsbrev så når ni dessa smidigt genom att klicka på länkarna nedan:

Länk- Nyhetsbrev vecka 24 2016 – Kundnytta

Länk- Nyhetsbrev vecka 25 2016 – Fallstudie RPC Superfos

 

Fallstudie vid Ragnars Inredningar
Under denna vecka  väljer vi att fokusera på en annan genomförd fallstudie, nämligen vid företaget Ragnars Inredningar i Forserum.

Tack vare INVIDs lösningar inom området Beslutsstöd Produktion kunde det aktuella företaget…:

  • öka sin produktivitet med ca 30 %
  • fördubbla antalet sågminuter per timme
  • erbjuda kortare leveranstider till kunder
  • sänka tillverkningskostnader och öka sitt rörelseresultat
  • öka engagemanget och motivationen bland operatörer och team
  • öka sitt fokus på materialstyrning och minska kapitalbindningen i skivmaterial

Välkommen att läsa mer om företaget Ragnars Inredningar via länken nedan.

Länk – Ragnars Inredningar – Hemsida

 

Text och film
Missa inte att läsa mer – och se en kort film – om Ragnars Inredningars lyckosamma resa mot dubblering av antalet effektiva sågminuter per timme och minska behovet av externa sågtjänster samt reducerade ledtider på skivmaterial från leverantörer.

Ni gör detta genom att klicka på länken nedan:

Fallstudie – Ragnars Inredningar


Mer information
Läs mer om INVIDs erbjudande inom området Beslutsstöd Produktion inklusive fallstudier via länken nedan:

Länk – Beslutsstöd Produktion

Tveka heller inte att även kontakta Gert Johansson för personlig information via följande kontaktuppgifter:

Se filmen som visar hur Ragnars Inredningar ökade sin produktivitet med ca 30 %