Godkänd ISO 14001-certifiering för INVID

2015-12-28

Under slutet av december 2015 miljöcertifierades INVID Jönköping enligt ISO 14001. Ackrediteringen skedde via företaget Svensk Certifiering. Förtaget i fråga är ackrediterat för certifiering enligt ISO 14001:2004 och är granskade mot ISO 17021 "ledningssystem för certifieringsorgan" av SWEDAC.

 

Vi på INVID arbetar ständigt med att minska vår miljöpåverkan.  Vi ser miljöarbetet som en fortlöpande process och avser att arbeta för att förebygga föroreningar. Via uthålliga lösningar stärker vi företagets fokus kring miljön på lång sikt.

Lagar, regler och socialt ansvar
Att följa lagar och övriga miljöregler, samt att ta ett etiskt och socialt ansvar i miljöfrågor är vårt absoluta minimikrav, med mål att bidra till ett miljöfokuserat hållbart samhälle.

Konkreta och erkända miljökrav
Ett framgångsrikt miljöarbete innebär också att arbetet måste kommuniceras effektivt. En certifiering gör det möjligt att internt och externt visa att företaget lever upp till konkreta och erkända miljökrav.

Naturligt steg
Mot ovanstående bakgrund känns en ISO 14001-certifiering som ett naturligt steg för oss vid INVID Jönköping.

Mervärden
Vi ser många mervärden och väljer att exemplifiera endast några få  av dessa i punktform nedan i denna nyhet;

•  Förbättring av företagets relationer med kunder och omvärld

• Skapar goodwill

• Ger effektiva kostnadsbesparingar

• Bidrar till en bättre vinstnivå och konkurrenskraft

Mer information
Välkommen att kontakta vår Ekonomichef Mats Nilsson för mer information i detta ärende enligt nedanstående kontaktuppgifter;
• Tel: 036-440 54 30

• Mail: mats.nilsson@invid.se

Godkänd ISO 14001-certifiering för INVID