Ärendehanteringssystem

INVID Ärendehantering är ett anpassningsbart och användarvänligt verktyg för att hantera 
olika typer av ärenden. Exempelvis reklamationer, interna eller externa avvikelser, 
förbättringsärenden, arbets- och arbetsmiljöärenden.

Lösningen bygger på SharePoint och på en arbetsmetodik enligt 8D-principen, med upp 
till 8 steg med underliggande aktiviteter. Den enkla inmatningsfunktionen innebär att samtliga 
medarbetare kan skapa ett ärende via fördefinierade mallar utifrån ärendetyp.

Till varje ärende kan kostnader anges, samt knytas till en kund, en avdelning, ett artikelnummer m.m.
Lösningen omfattar även funktioner för att statistik och rapporter.

Missa inte att läsa mer om Ärendehanteringssystem genom att klicka på PDF:n nedan.
 

Välkommen att kontakta oss på INVID på tel. 0370-30 16 88 
för detaljera och personlig information om vårt ärendehanteringssystem.

Ärendehanteringssystem

IT-infrastruktur

Läs mer »

Molntjänster

Läs mer »

Verksamhetsstöd

Läs mer »