Backup

En backuplösning från oss baseras på snabba disksystem och backupprogramvaror för virtuella 
servermiljöer som ger möjlighet till lokala kopior och off-site lagring i molnet.

Vi hjälper er verksamhet med att skapa trygghet genom en välfungerande backupstrategi, 
rutiner och genomtänka lösningar. 

Välkommen att kontakta oss på INVID på tel. 0370-30 16 88
för att erhålla detaljerad och personlig information om våra backuplösningar.

IT-infrastruktur

Läs mer »

Molntjänster

Läs mer »

Verksamhetsstöd

Läs mer »