Plannja Steinwalls

Många viktiga mervärden

- Vi är mycket nöjda med både Pyramid och INVID. Det finns många mervärden.
  Den största fördelen med själva affärssystemet är dess flexibilitet. Det känns som att alla
  problem går att lösa på ett smidigt sätt.


  De gånger som vi stöter på problem bollar vi sedan idéer med INVID för att komma fram till den
  absolut bästa lösningen.

  Resultaten brukar inte sällan bli att lösningarna i slutändan blir bättre än vad som har förväntats.

  Vi värdesätter verkligen hög kompetens och stor flexibilitet, något som vi verkligen åtnjuter via samarbetet
  med INVID säger Christoffer Olausson, verksamhetsutvecklare vid Plannja.


Läs mer här

Plannja Steinwalls