Carl Stahl

Secure, experienced and innovative!

- Jag upplever INVID som en trygg, rutinerad och innovativ IT-partner.
  Deras uttalat höga verksamhetskompetens och smarta och innovativa
  lösningar inom exempelvis affärssystem, drift och infrastruktur utgör
  ett viktigt stöd för oss i vår målsättning om fortsatt stark utveckling av
  vår kärnverksamhet på den svenska marknaden, säger Hans Ljungkvist,
  IT-ansvarig vid Carl Stahl AB.


Läs mer här

Carl Stahl