Bergs Timber

Viktig roll i företagets utveckling

- Vi kan se tillbaka på ett mångårigt och positivt samarbete med INVID. Deras höga
  kompetenser har möjliggjort viktiga integrationer mellan vårt affärssystem och ett antal
  branschunika system med minskade resursåtgångar som följd.


  Detta är bara några exempel på mervärden som har utgjort viktiga beståndsdelar för oss
  för att kunna utvecklas på ett effektivt och strukturerat sätt.


  Vi ser INVID som en modern, ansvarsfull och sammanhållande kraft kring vår administrativa
  IT-lösning som kan uppvisa smidiga kommunikationsvägar med tillhörande snabba
  återkopplingar, säger Jörgen Karlsson, finanschef vid Bergs Timber AB.

 

Läs mer här

Bergs Timber