Foria

Lysande exempel på en verksamhetsförstående IT-partner.

- INVID är ett lysande exempel på en verksamhetsförstående IT-partner som man
  kan lita på, med utpräglad leveransprecision av effektiva informationsportaler för
  samtliga inblandade intressenter, säger Jens-Eric Snickars, ansvarig för E-kom inom
  Affärsutveckling och Marknad vid FORIA AB.

 

Läs mer här

Foria