SB Seating

Vi kan fokusera till 100 % på vår kärnverksamhet

- På vår konkurrensintensiva marknad gäller det att hela tiden utvecklas på ett innovativt och
  långsiktigt sätt. För att lyckas fullt ut med våra målsättningar känns det angeläget att samarbeta med en
  proaktiv, seriös och lyhörd IT-partner som har en hög servicenivå.

  INVID motsvarar denna kravbild vilket bland annat medför att vi kan fokusera till 100 % på vår
  kärnverksamhet, säger Jonas Skugghall, IT Drift-chef vid Scandinavian Business Seating.

 

Läs mer här

SB Seating