Dipart

Helhetslösning med hög leveranssäkerhet

- Vi är mycket nöjda med hur INVID hanterar sitt åtagande mot oss. De levererar en modern,
  stabil och flexibel IT-driftslösning på ett sätt som tilltalar oss mycket.

  Vi uppskattar deras leveranssäkerhet som möjliggörs tack vare deras genuina teknikkompetenser
  i kombination med ett ytterst kundorienterat synsätt.

  Sammantaget skapar allt detta ovärderliga förutsättningar för oss att kunna koncentrera oss
  fullt ut på vår kärnverksamhet säger Jan Thorsell, IT-chef vid Dipart Entreprenad AB

Läs mer här

Dipart