Support

INVID Servicedesk erbjuder kvalificerad stöd och support till er IT-avdelning och era användare oavsett om det handlar om drift eller applikationer. Vi har specialistkompetens inom varje driftområde och bred kännedom om programvarorna på marknaden. INVID Servicedesk har en egen kunskapsbank där vi samlar all information om vårt arbete. Sannolikheten att ett visst dataproblem är nytt är faktiskt inte så stor. Med hjälp av kunskapsbanken arbetar vi effektivt och smidigt och underlättar kostnadseffektivt vardagen på ert företag. Vi har ett effektivt ärendehanteringssystem som gör att ditt ärende hamnar hos rätt person med rätt kompetens vid rätt tidpunkt!

Kontakta Servicedesken: 
Telefon: 021-10 66 10
Mail:      support.vas@invid.se

 

Vår ärendeportal och driftstöd kommer du åt på nedan länk:
support.vas.invid.se

 

Öppettider Måndag-Fredag 7-17 

(Vår Standard SLA)

Vill du ha ytterligare service och högre SLA (Service Level Agreement)? 
Kontakta oss för mer information!