Fortsatt stark tillväxt för INVID Gruppen

2017-03-22

INVID Gruppen AB redovisar en nettoomsättning på 470 miljoner kronor för 2016, en ökning med 7% jämfört med 2015 och en rörelsemarginal på 5,3%.

INVID Gruppen AB har haft en god utveckling det senaste året med fortsatt hög efterfrågan på kvalificerade IT-tjänster. Den personliga och lokala närheten i kombination med nationell grupptillhörighet är faktorer som bidragit till den fortsatta positiva utvecklingen för bolaget på marknaden.

-  ”Vi är mycket nöjda över hur INVID Gruppen har fortsatt att utvecklats i snabb takt även under 2016. Vi ser detta som ytterligare ett kvitto på att vår målmedvetna satsning på riktigt högkvalitativa IT-tjänster är lyckosam” säger Andre Prien, VD för INVID Gruppen AB.  

INVID Mitt AB ingår i koncernen INVID Gruppen som är en helhetsleverantör inom IT med kontor på 11 platser runt om i landet och ca 180 medarbetare. INVID Mitt AB sysselsätter idag ca 75 personer och finns på orterna Västerås, Stockholm, Eskilstuna, Falun och Örebro. Under 2016 omsatte INVID Mitt AB närmare 300 miljoner med en vinst på 16 miljoner.

 -  ”Vi upplever att vårt erbjudande ligger rätt i tiden, vi ser en fortsatt efterfrågan från marknaden på kvalificerade och säkra IT-tjänster. Vår breda erfarenhet och kunskap ger oss möjlighet att fortsätta utveckla framtidens IT-tjänster för våra kunder. Vi är på rätt väg och jag tycker att utvecklingen under 2016 visar på det.” avslutar Tore Nallgård, VD INVID Mitt AB.

 

För mer information, kontakta:

André Prien, VD INVID Gruppen AB, 036-30 88 88, andre.prien@invid.se

Tore Nallgård, vVD INVID Gruppen AB, 021-10 66 00, tore.nallgard@invid.se

Fortsatt stark tillväxt för INVID Gruppen