Ny organisation INVID Västerås

2017-08-17

Organisationsförändring INVID Västerås

Från och med 18 augusti 2017 har INVID Västerås AB en ny organisationsstruktur. För att även i framtiden kunna fortsätta leverera trygga, effektiva och flexibla IT-lösningar till våra kunder har vi under sommaren genomfört några organisationsförändringar på INVID Västerås.

Drift & Teknikchef blir Linus Linné. Stefan Hellkvist blir ny försäljningschef. Per Larsson blir ny chef för Kvalitét och Säkerhet och Anders Söderlund blir ny CSI Manager. Vi har även genomfört förändringar i vår driftgrupp och teknikorganisation vilket tillsammans med övriga organisationsförändringar kommer att effektivisera oss ytterligare och samtidigt optimera vår leverans till våra kunder.

- ”Med organisationsförändringen har vi skapat ännu bättre möjligheter att utveckla effektiva arbetssätt. Ett ytterligare skäl till organisationsförändringen är att vi vuxit kraftigt den senaste tiden, nu är vi rustade för att kunna möta de krav och behov som ställs på oss i framtiden som en proaktiv IT-partner till våra kunder.” säger Tore Nallgård, VD.

Välkommen att kontakta oss! Vi gör IT enkelt.

Kontaktuppgifter hittar du här.

Ny organisation INVID Västerås