INVID Gruppen redovisar stark tillväxt

2016-04-29



Läs mer

INVID Växer och etablerar INVID Mitt Telekom AB.

2016-04-07

INVID Växer och etablerar INVID Mitt Telekom AB.



Läs mer

Lotteriinspektionen har tecknat ett tre årigt ramavtal med INVID

2016-04-07

Lotteriinspektionen har tecknat ett tre årigt ramavtal med INVID som innefattar tre delar, drift och underhåll, utveckling respektive konsultativt stöd för utveckling av myndighetens egenutvecklade program och webb.



Läs mer