Systemintegration till Gnesta Kommun

Verksamhetsstöd – Integration Gnesta Kommun

Gnesta kommun behövde hjälp och stöd kring deras systemintegration i Teis, där INVID bl.a. har hjälpt till med arkitekturen, dokumentation samt nyutveckling. INVID har ett samarbetsavtal med leverantören Tieto som många kommuner idag använder sig av, och kan därför tillföra expertis på ett snabbt och effektivt sätt i projektet. 

- ”Som kommun har vi fler komplexa utmaningar, så för oss är det extremt viktigt att vi får rätt kompetens från en leverantör som har lång erfarenhet. Att INVID både hade arbetat med kommuner tidigare och integrationsmotorn Teis var avgörande.” säger Hans Haglund, IT Chef, Gnesta kommun.

Den kompetens man vanligen talar om kring systemintegration är utvecklarkompetensen men i själva verket utgör denna bara en bråkdel av den totala resursåtgången vid nyutveckling. Uppskattningsvis utgör hands-on-tiden inte mer än 20% av den totala, medan resterande 80% går åt till kartläggning och utredning av flöden, begrepp och förutsättningar samt dokumentation och uppföljning.

Utvecklarkompetensen är ofta produktspecifik medan den övriga kompetensen är generisk och är applicerbar oberoende av teknisk lösning för systemintegration. INVID har god erfarenhet av systemintegrationsarbete i Microsoft Biztalk och Tieto Enterprise Integration Server (TEIS) vilket var en viktig hörnsten i arbetet hos Gnesta kommun.

- ”Många gånger när det kommer till dom här projekten hos just kommuner ser vi ibland att man står inför flera utmaningar; man kanske inte har egna resurser som räcker till, det är flera komplexa system och man kanske saknar beställarkompetens för att veta exakt vad man ska be om för hjälp. Men framförallt kan det vara svårt att hitta så specifik expertis som Teis kräver. ” säger Magnus Johansson, INVID Eskilstuna.

Nyfiken att veta mer? Hör av dig till oss så berättar vi mer. Läs mer om systemintegration här.

 

Magnus Johansson

Tel: 016- 16 06 61

Epost: magnus.johansson@invid.se

Systemintegration till Gnesta Kommun