Huurre Group Sverige - Outsourcing

Huurre valde INVID som leverantör när man outsourcar driften av den interna IT-miljön

Huurre Sweden valde att ousourca hela sin servermiljö till INVID. Detta innebar också att hela kommunikationsnätet i Sverige fick sitt nav hos INVID. Löpande IT-tjänster och Specialisttjänster ingår även i outsourcingavtalet. Innan outsourcingen förgicks detta av ett AD och Exchange projekt där INVID genomförde detta i samråd med den lokala IT-partnern i Finland, INVID ansvarade där för den Svenska delen av Huurre.

I avtalet ingår nedan tjänster:

• ASP/Outsourcing till INVIDs drifthall av serverfunktioner.
• DC / File och AD lösning
• Exchange Server
• Affärssystem Server, Microsoft Dynamics NAV / Navision
• Windows Terminal Server
• 70-tal servicetekniker använder OpenOffice
• Distansbackup för lokala FileServers
• INVID Internet, VPN, Brandvägg och Svartfiberaccess
• Kommunikation TDC Song
• IT Tjänster, Systemtekniker, Systemspecialist

Huurre Group 

Huurre Group är en av Europas ledande koncerner inom kylbranschen. Huurre har funnits över 70 år i Sverige och är med en rikstäckande organisation ledande inom både entreprenad och service. Huurre har 18 kontor i Sverige med totalt 150 anställda. Huurre finns på följande orter Västerås, Malmö, Helsingborg, Växjö, Kalmar,  Jönköping, Linköping, Göteborg, Örebro, Karlstad, Stockholm, Skövde, Söderhamn, Uppsala, Gävle, Falun,  Hudiksvall och Östersund.

Läs mer på: www.huurre.se

Huurre Group Sverige - Outsourcing