Avtalshantering

Avtalshantering

Avtalsregister - sammanställer avtal och bevakar uppsägningstider

I dagens konkurrensutsatta affärsklimat är det av yttersta vikt att ha full kontroll över avtal och uppsägningstider. INVIDs avtalsregister är användbart för alla typer av bolag och organisationer. Du registrerar snabbt lite kortfattad information om avtalen och får sedan, via mail, ett meddelande när ett av dina avtal närmar sig omförhandling. I programmet kan du sedan enkelt hitta alla avtal på en utvald leverantör, avtalstyp, avdelning etcetera.

Systemet är webbaserat och i botten ligger en databas med sparade uppgifter, så det är även möjligt att bygga in kopplingar till andra program. Några exempel på funktioner i avtalsregistret:

• Bevakar uppsägningsdatum
• Sammanställer avtal
• Specificerar och summerar avtalskostnader
• Export av avtalsinformation
• Påminnelse via exempelvis e-post
• Avtalstyper, avtalsägare
• Dokumentkopplingar

För den ekonomiansvarige
Ska supportavtalet på ekonomisystemet förnyas? Ska kaffeautomaten hyras ytterligare ett år? Vilka avtal löper ut nästa kvartal? Om man missar en uppsägning sitter man fast med ytterligare en kostsam avtalsperiod.

För personalchefen
Vid löneförhandling får du snabbt fram underlag gällande vilka kontrakt som tecknats för de anställda. Förmånsbilar, friskvård, sjukförsäkringar, tjänstepension etcetera. När en anställd slutar hittar du snabbt de gällande avtalen som skall sägas upp.

För inköparen
Systemet ger dig underlag för upphandlingar och budgetarbete. Du ser snabbt hur många bilar företaget leasar, hur mycket de kostar och hur länge avtalen löper och så vidare.

För den kundansvarige
Du får en bevakning av ramavtal, serviceavtal etcetera mot dina kunder och när dessa går ut. Du ser också snabbt vilka avtal respektive säljare har tecknat.

För den IT-ansvarige
Du får full kontroll av avtal rörande datorer, internetabonnemang, supportavtal med mera, och undviker risken av en missad och kostsam uppsägning.

Några av effekterna med avtalsregistret är:

• Tydlig överblick
• Flexibel sökning på inskannade dokument
• Behörighet på exempelvis avtalstyp
• Kontroll på alla avtalstider
• Alla avtal samlade på ett ställe
• Möjlighet att analysera olika avtalstyper
• Underlag vid budgetering

IT-infrastruktur

Läs mer »

Molntjänster

Läs mer »

Verksamhetsstöd

Läs mer »